Spotkanie dot. Programu Rewitalizacji - 25.07.2017


W dniu 8 maja 2017 r. Rada Miejska Gminy Opatówek podjęła Uchwałę nr 275/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Opatówek na lata 2017-2023.

Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez Radę Miejską Gminy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej czy środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Stanowi on podstawę do ubiegania się o fundusze europejskie na rewitalizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Rewitalizacja to, w dosłownym znaczeniu "przywrócenie do życia, ożywienie". W odniesieniu do rewitalizacji gminy chodzi więc o to, żeby ożywić te obszary (dzielnice miejskie, sołectwa), które są ważne ze społecznego punktu widzenia. W ramach działań ujętych w Programie Rewitalizacji planowane są przede wszystkim działania społeczne na wyznaczonym obszarze, obejmujące na przykład możliwość podnoszenia kwalifikacji, pomoc w rozwiązywaniu problemów, realizację działań dla ogółu mieszkańców w przestrzeni publicznej, a także działania inwestycyjne, niezbędne dla realizacji działań społecznych.

Gmina Opatówek nie posiadała dotychczas tego typu dokumentu, przez co miała ograniczone możliwości wsparcia projektów rewitalizacyjnych z funduszy zewnętrznych. Obecnie dobiegają końca prace nad pierwszym najważniejszym etapem przygotowania Programu tj. opracowaniem pełnej diagnozy sytuacji w gminie.

W celu prezentacji wyników tego etapu oraz dyskusji nt. płynących z nich wniosków oraz dalszych krokach, zapraszamy wszystkich mieszkańców do debaty publicznej dot. Programu Rewitalizacji, która odbędzie się w dniu 25 lipca 2017 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku przy ul. Kościelnej 2.

Program debaty:
17:00 - 17:30 omówienie dotychczasowych wyników prac nad Programem
17:30 - 18:30 pytania i uwagi mieszkańców
18:30 - 19:30 opinie zaproszonych gości
19:30 - 20:00 podsumowanie, w tym informacja o dalszych etapach prac nad Programem

Zobacz również:

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek