Tu mieszkam, tu płacę podatek


Jednym ze źródeł dochodów Gminy Opatówek są podatki płacone przez mieszkańców z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W Gminie Opatówek zameldowanych jest ponad 10 700 osób. Każdy, kto składając swoje roczne rozliczenie PIT, jako miejsce zamieszkania wskaże Gminę Opatówek, będzie miał udział w jej rozwoju bowiem pieniądze z rocznych rozliczeń podatkowych PIT w ponad 37% trafiają do budżetu gminy, którą podatnik wskaże, jako miejsce swojego zamieszkania

Wystarczy zaktualizować swój adres zamieszkania w zeznaniu rocznym. Zgłoszenie aktualizacyjne nie podlega opłacie skarbowej i należy złożyć je po zmianie danych osobowych, np. miejsca zamieszkania, we właściwym urzędzie skarbowym. Formularz ZAP - 3 można przesłać pocztą lub przekazać osobiście.

Zgromadzone w ten sposób fundusze pozytywnie wpływają na rozwój całej gminy. Dzięki temu możliwe jest finansowanie szkół i przedszkoli, inwestycji (kanalizacja, wodociągi, drogi, chodniki, oświetlenie uliczne) działalność kulturalną i sportową.

Przykład:

Z miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 2.000,00 zł brutto do urzędu skarbowego odprowadzany jest podatek dochodowy w kwocie 111,00 zł a więc do budżetu gminy wraca 41,81 zł ( 111 zł x 37,67 % = 41,81 zł). Rocznie daje to kwotę 501,72 zł ( 41,81 zł x 12 m-cy = 501,72 zł ). W skali całej gminy są to ogromne pieniądze na realne inwestycje, które podniosą standard życia wszystkich mieszkańców gminy.

Kalendarz wydarzeń

lipiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 [ 28 ]
29 30 31        
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek