Klauzula informacyjna


Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Katarzyna Pogorzelec
Plac Wolności 14
62-860 Opatówek
tel. 62 76 18 080,wew.25


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, informujemy iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Opatówek, z siedzibą: Urząd Miejski Gminy Opatówek, Plac Wolności 14, 62 - 860 Opatówek, tel. 62 76 18 080.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: promocja@opatowek.pl lub telefonicznie 62 76 18 080,wew.25
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art.6 ust.1 lit. d), realizacji zwartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w przypadku szczególnej kategorii danych podstawą ich przetwarzania będzie (art. 9 ust. 2 lit. b RODO), a także na podstawie zgody na przetwarzanie danych, jeśli zostaną Państwo poproszeni o jej wyrażenie, w zakresie i celu określonym w jej treści (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych jest przepis prawa lub zawarcie między stronami umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub umowy.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
• dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Kalendarz wydarzeń

lipiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 [ 28 ]
29 30 31        
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek