Aktualności

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dla Gminy Opatówek

[ 2020-07-22 ]
Gmina Opatówek pozyskała ponad 2,5 miliona złotych z Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki tym środkom przebudowie poddane zostaną ulice: Różana, Jagodowa, Zielona, Wiśniowa i Brzoskwiniowa w m. Szałe, a także ul. Dworcowa w m. Opatówek.
We wtorek 21 lipca 2020 r. Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki przy kontrasygnacie Elżbiety Matusiak - w zastępstwie Skarbnika Gminy, zawarł z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Wojewodę Łukasza Mikołajczyka, umowę na dofinansowanie inwestycji.


W ramach otrzymanego wsparcia w Gminie Opatówek zrealizowane zostaną dwa zadania:

I. Przebudowa drogi gminnej nr 675566P w miejscowości Opatówek ul. Dworcowa
- wartość otrzymanego dofinansowania: 411 846,74 zł
- środki własne Gminy Opatówek 411 846,74 zł
- termin realizacji zadania do dnia 31.11.2020 r.
- zakres prac obejmuje: wykonanie robót przygotowawczych, opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, wykonanie robót rozbiórkowych, robót ziemnych, studzienek ściekowych, regulacji pionowych urządzeń, robót nawierzchniowych, wjazdów, chodników, ścieku przykrawężnikowego, krawężników, obrzeży , opasek, peronu autobusowego, wykonanie elementu bezpieczeństwa ruchu - Systemu Aktywnej Informacji Wizualnej na przejściach dla pieszych - podświetlenie przejścia dla pieszych, znaki pulsujące ostrzegawcze, montaż zestawu zasilania solarnego z pojedynczym panelem słonecznym dla znaków aktywnych, wykonanie robót wykończeniowych i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz oznakowania pionowego.

II. Przebudowa dróg w miejscowości Szałe ul. Różana, Jagodowa, Zielona, Wiśniowa, Brzoskwiniowa
- wartość otrzymanego dofinansowania: 2 143 521,13 zł
- środki własne Gminy Opatówek 2 143 521,13 zł
- termin realizacji zadania do dnia 31.11.2021 r.
- zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, regulację pionową urządzeń, studzienki ściekowe, remont odwodnienia drogi, poszerzenie nawierzchni jezdni, jezdnia o nawierzchni asfaltowej, ściek przykrawężnikowy, krawężniki i obrzeza, zjazdy, chodniki, perony autobusowe, elementy bezpieczeństwa ruchu, przejścia dla pieszych, oznakowanie pionowe, roboty wykończeniowe oraz inwentaryzację powykonawczą.

Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej.

 

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek