Aktualności

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku

[ 2020-12-01 ]
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku informuje, że aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe, należy wypełnić wniosek i złożyć go w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, właściwej dla miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy postępowanie. W gminie Opatówek takie wnioski składa się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku - 62-860 Opatówek Pl. Wolności 14, przyziemie pok. nr 5.
Wniosek może złożyć dowolna osoba z rodziny, której nie jest obojętny los nadużywającego alkoholu lub instytucja (np. pomoc społeczna, policja itp.).
Wniosek o leczenie do GKRPA należy złożyć w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie) w punkcie podaniowym zlokalizowanym na parterze Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek Gminy Opatówek lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski Gminy Opatówek, 62-860 Opatówek Pl. Wolności 14, z dopiskiem: ''Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku''.

PORADNIE LECZENIA UZALEŻNIEŃ
- Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia MULTIMED
ul. Majkowska 13a, 62-800 Kalisz
Telefon: 62- 501 86 18

- Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
ul. Lipowa 5 62-800 Kalisz
Telefon: 62-76 720 57

WAŻNE TELEFONY POMOCOWE
800 190 590 (bezpłatny numer) Telefoniczna Informacja Pacjenta całodobowa pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie związanym z zagrożeniem epidemicznym czy kwarantanną.

888 883 388 Telefon przeciw przemocowy dla kobiet Fundacja Feminoteka.

800 120 226 Policyjny telefon zaufania do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

888 960 980, 888 900 980 Fundacja Vis Salutis utuchomiła telefoniczną pomoc psychologiczną dla osób dotkniętych skutkami COVID-19, codziennie w godzinach 10:00 - 18:00.

600 070 717 Telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet.

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123. Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci młodzieży: 116 111. Spis organizacji pomocowych znajdziesz na stronie www.samobojstwo.pl

Fundacja ITAKA prowadzi całodobowe Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym. 7 dni w tygodniu dyżurują psycholodzy pod numerem 800 70 22 22, specjaliści odpowiadają również na maile: porady@liniawsparcia.pl. W Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym dyżurują psychologowie gotowi do wysłuchania, zrozumienia i akceptacji, którzy pomagają także w znalezieniu odpowiednich placówek specjalistycznych w danym regionie kraju, gdzie można otrzymać bezpośrednią pomoc.

BIURO SŁUŻBY KRAJOWEJ AA
Dla zapewnienia członkom Wspólnoty aktualnej informacji na temat form działania grup polskojęzycznego AA w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 uruchmiono informację telefoniczną w tym zakresie pod stałym numerem infolinii AA 801 033 242 (do godz. 16.00) oraz numerami: 606 737 579, 538 631 917, 660 517 087.

Informację można też uzyskać pisząc na adresy e-mailowe: dz@aa.org.pl; aa@aa.org.pl; info@aa.org.pl.

W związku z faktem, że w najbliższym czasie wielu członków Wspólnoty może mieć utrudniony kontakt z grupą AA, udostępniono dodatkowe numery telefonów, które w dni powszednie będą uzupełniać obecnie działającą infolinię AA:
660 517 087, 606 737 579, 538 631 917
604 867 406, 723 009 495, 784 962 657

Dokumenty do pobrania:

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek