Aktualności

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej Gminy Opatówek

[ 2020-12-16 ]
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) zwołuję XXXV sesję Rady Miejskiej Gminy Opatówek na dzień 22 grudnia 2020 r. godz. 8:00. Miejsce obrad: Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku, ul. Kościelna 2.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2020-2027.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatówek na 2020 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
9. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku.
10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji na 2021 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji na 2021 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Paweł Bąkowski

 

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek