Aktualności

Spójrz inaczej na agresję

[ 2020-12-22 ]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Opatówek na 2020 rok w miesiącach październiku, listopadzie, grudniu 2020 r. skoordynował realizację programu zajęć wychowawczo - profilaktycznych "Spójrz inaczej na agresję".
Warsztaty zostały przeprowadzone na terenie Szkół Podstawowych w Rajsku, Tłokini Wielkiej, Opatówku dla VI klas, w wymiarze 12 godzin dydaktycznych dla każdej grupy, łącznie uczestniczyło 57 osób w zajęciach.

Warsztaty przeprowadziły Bernadetta Blek - Dąbrowska, Urszula Borwik, Anna Nowińska kadra pedagogiczna posiadająca uprawnienia do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „ Spójrz inaczej na agresję''.

Program „Spójrz inaczej na agresję”, pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Uczy rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny sposób lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgać po środki uzależniające.
Efekty: Cel zajęć jakim było kształtowanie umiejętności obcowania z ludźmi, dostrzeganie i szanowanie potrzeb otoczenia, rozwijanie zdolności empatii, rozumienie uczuć innych ludzi i uznawanie prawa do odmienności został zrealizowany. Zajęcia dostarczyły wiedzy, doświadczeń młodym ludziom by radzili sobie lepiej przy użyciu różnych technik, sposobów przedstawionych na zajęciach w różnych sytuacjach bez nadmiernego napięcia kontrolując emocje. Uczniowie dowiedzieli się również gdzie szukać pomocy w trudnych życiowych sytuacjach. Młodzież potrafi odróżnić złość od agresji. Prawidłowo definiują pojęcie agresji. Posiada wiedzę i umiejętności, jak unikać stosowania agresji wobec innych. Wskazują pozytywne sposoby rozwiązywania sytuacji problemowych. Wiedzą, że dokuczanie jest formą agresji słownej, psychicznej lub fizycznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa szczególne wyrazy podziękowania Pani Edycie Banasiak dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej, Pani Beacie Tomczak dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Opatówku, Pani Honoracie Wolniaczyk dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rajsku za umożliwienie przeprowadzenia zajęć dla młodzieży.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na 2020 rok.

Tekst/zdjęcia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku

Galeria zdjęć:

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 [ 22 ] 23
24 25 26 27 28 29 [ 30 ]
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek