Aktualności

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej Gminy Opatówek

[ 2021-01-18 ]
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Miejskiej Gminy Opatówek na dzień 26 stycznia 2021 r. godz. 8:00.
Miejsce obrad: Urząd Miejski Gminy Opatówek, sala nr 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
6. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2021-2026.
7. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021rok.
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 162/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Opatówek.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Paweł Bąkowski

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek