Aktualności

Nowe zasady bioasekuracji ASF w obszarach objętych ograniczeniami

[ 2021-07-08 ]

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Wzmocnione środki bioasekuracji ustanawia załącznik II do RWK z 7 kwietnia 2021 r.dla gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, znajdujące się w obrębie obszarów objętych ograniczeniami I,II, III

Cel: określenie sposobu postępowania przez osoby (hodowców świń) odnośnie spełniania zasad bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnie:
- w obszarze objętym ograniczeniami I–kolor niebieski(brak ognisk u dzików i świń)
- w obszarze objętym ograniczeniami II – kolor różowy (ogniska wyłącznie u dzików)
- w obszarze objętym ograniczeniami III – kolor czerwony (ogniska u świń z lub bez ognisk u dzików), z których:

- świnie będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami
- materiał biologiczny będzie wywożony poza obszary objęte ograniczeniami
- UPPZ będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami
- świeże mięso, surowe wyroby mięsne oraz produkty mięsne otrzymane ze świń utrzymywanych i ubitych w obszarze objętym ograniczeniami II i III będą wywożone poza te obszary.

Wzmocnione środki bioasekuracji dla gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, znajdujących się w obrębie obszarów objętych ograniczeniami I, II I III do stosowania od dnia 10 maja 2021r.
I. Gospodarstwa, w których utrzymywane są świnie, znajdujące się w obrębie obszarów objętych ograniczeniami I, II i III w przypadku dozwolonych przemieszczeń poza te obszary, zapewniająnastępującewzmocnione środkibioasekuracji:
1)brak bezpośredniego lub pośredniego kontaktu między utrzymywanymi świniami, a świniami z innych gospodarstw orazdzikami;
2)odpowiednie środki higieniczne, takie jak zmiana odzieży i obuwia przy wchodzeniu do i opuszczaniu pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie (wydzielona strefa);
3)mycie i odkażanie rąk oraz zmiana obuwia przy wchodzeniu do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;
4)brak kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin po polowaniu na dziki lub jakimkolwiek innym kontakcie z dzikami;
5)zakaz wstępu nieupoważnionych osób lub środków transportu do gospodarstwa, w tym do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;
6)odpowiednie prowadzenie ewidencji osób i środków transportu mających dostęp do gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie;
7)pomieszczenia i budynki gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie, muszą:
a)być zbudowane w taki sposób, aby żadne inne zwierzęta nie mogły wejść do pomieszczeń i budynków ani mieć kontaktu z utrzymywanymi świniami, ich paszą i materiałem ściółkowym;
b)umożliwiać mycie i odkażanie rąk;
c)umożliwiać czyszczenie i odkażanie pomieszczeń;
d)posiadać odpowiednie warunki do zmiany obuwia i odzieży przy wejściu do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;
8)posiadać ogrodzenia ochronne co najmniej pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, oraz budynków, w których przechowuje się paszę i ściółkę;
9)musi istnieć plan bioasekuracji”Plan bezpieczeństwa biologicznego”zatwierdzony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu z uwzględnieniem profilu gospodarstwa i ustawodawstwa krajowego;
Plan bezpieczeństwa biologicznego obejmuje co najmniej:
a)ustanowienie „czystych” i „brudnych” stref dla pracowników, w zależności od typu gospodarstwa, takich jak przebieralnie, prysznice, jadalnie;
b)ustanowienie i przegląd rozwiązań dotyczących wprowadzania do gospodarstwa nowych świń (kwarantanna 30 dniowa);
c)procedury czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu, sprzętu i higieny personelu;
d)przepisy dotyczące żywienia personelu znajdującego się na miejscu oraz zakaz utrzymywania świń przez zatrudniony personel (dotyczy gospodarstw zatrudniających pracowników);
e)specjalny, powtarzający się program podnoszenia świadomości dla personelu w zakładzie;
f)ustanowienie i w stosownych przypadkach, przegląd rozwiązań logistycznych w celu zapewnienia uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego kontaktu świń z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego oraz z innymi gospodarstwami;
g)procedury i instrukcje dotyczące egzekwowania wymogów w zakresie bioasekuracji podczas budowy lub naprawy pomieszczeń lub budynków;
h)audyt wewnętrzny lub samoocena w celu egzekwowania środków bioasekuracji
10) wymagania, które są ujęte w rozporządzeniu Komisji UE 2021/605 nie dotyczą gospodarstw, które nie wysyłają świń i produktów pochodzących od świń, poza obszary.
11)wszystkie świnie z obszarów objętych ograniczeniami kierowane do rzeźni muszą pochodzić z gospodarstw spełniających ww. wymagania.
Gospodarstwa, które nie dostosują się, najpóźniej do dnia 31 października 2021 r. w pełni do wymogów Rozporządzenia 2021/605, nie będą mogły przemieszczać świń poza obszar objęty ograniczeniami, w którym się znajdują.
Dokumenty do pobrania:

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek