Aktualności

Projekt „Gmina Opatówek bez przemocy!”

[ 2021-09-21 ]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku rozpoczyna realizację projektu „Gmina Opatówek bez przemocy!” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2021.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 21.750,00 zł. Na powyższe przedsięwzięcie udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 13.880 zł , wkład własny stanowi kwotę 7.870,00 zł.
Projekt obejmuje działania z zakresu priorytetu: poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie.
W okresie wrzesień 2021- grudzień 2021 w ramach programu zaplanowano:
Opracowanie diagnozy środowiska lokalnego
Opracowanie materiałów edukacyjno-promocyjnych oraz ich rozpowszechnienie wśród mieszkańców Gminy Opatówek
Przeprowadzenie szkoleń dla osób zaangażowanych w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Dyżury „Niebieski poniedziałek”
Indywidualne konsultacje ze specjalistami
Powstanie grupy wsparcia „Opatowianka”
Minikonferencję – podsumowanie projektu.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia stron internetowych Gminy Opatówek oraz GOPS Opatówek, gdzie cyklicznie zamieszczane będą informacje związane z realizacją projektu.

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 [ 22 ] 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek