Aktualności

Informacja o możliwości składania uwag do ofert

[ 2021-09-29 ]

Burmistrz Gminy Opatówek publikuje oferty realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury na terenie Gminy Opatówek pod nazwą:,,Upowszechnianie kultury poprzez wspieranie działalności orkiestr dętych przy OSP na terenie Gminy Opatówek”.

Zostały one złożone  w dniu 22 września 2021 r.  przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chełmcach, Ochotniczą Straż Pożarną w Opatówku, Ochotniczą Straż Pożarną w Tłokini Wielkiej oraz Młodzieżową Orkiestrę Dętą OSP Rajsko w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).

Złożone oferty spełniają wszystkie wymogi określone w art. 19 a ust. 7b  wyżej cyt. ustawy. Przedłożone oferty spełniają warunki:

1)     wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;

2)     zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

 

Burmistrz Gminy Opatówek uznaje celowość realizacji zadnia publicznego. Wobec powyższego, zgodnie z art. 19 a ust. 3 wyżej cyt. ustawy, powyższe oferty zostają zamieszczone na okres 7 dni w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Opatówek oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek.

 

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ofert, może zgłaszać do Burmistrza Gminy Opatówek uwagi dotyczące ofert.

Pełna tresć ofert dostgepna na stronie: https://bip.opatowek.pl/

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek