Aktualności

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla wszystkich pełnoletnich

[ 2021-12-02 ]

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla wszystkich osób pełnoletnich. Szczepienia mogą być wykonywane w ramach dostępności do szczepionek ( Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra, Fluarix Tetra). Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe do punktów szczepień zostały zamieszczone na stronie Ministerstwa Zdrowia w zakładce Grypa Informacje.

adres strony -> https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype

Kto ma prawo do bezpłatnego szczepienia

Szczepienie jest dobrowolne, ale zalecane. Zwłaszcza wtedy, jeśli ktoś ma niską odporność lub pracuje z osobami o zaburzonej odporności lub ma kontakt z wieloma osobami w pracy.

Prawo do bezpłatnego szczepienia od 2 listopada mają:

-medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych

-farmaceuci i pracownicy aptek

-diagności laboratoryjni

-nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni

-studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów

-osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne

-pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

-pacjenci:

zakładu opiekuńczo-leczniczego

-zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego

-hospicjum stacjonarnego lub domowego

-oddziału medycyny paliatywnej

-osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

-nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

-funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze

-Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

-seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

Od 23 listopada bezpłatnie może się zaszczepić każda pełnoletnia osoba.

Jak się zaszczepić?

Jeśli należysz do osób uprawnionych do bezpłatnego szczepienia, nie musisz prosić lekarza o receptę na szczepionkę ani umawiać się w przychodni. Wystarczy, że zgłosisz się do jednego z punktów szczepień wskazanych na mapie znajdującej się pod artykułem i umówisz na termin zabiegu. Przed szczepieniem należy porozmawiać z lekarzem kwalifikującym do zabiegu.

Zgłaszaj się na szczepienie zdrowy, bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki.

Nie ma potrzeby przerwy pomiędzy szczepieniami np. przeciw COVID-19 i przeciw grypie.

Jeżeli jesteś pracodawcą, prowadzisz przedszkole, szkołę lub dom pomocy społecznej, możesz umówić się z punktem na organizację szczepień Twoich pracowników, studentów lub podopiecznych.

Gdzie znajdziesz zaświadczenie o szczepieniu

Zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta, wybierz zakładkę „Profilaktyka”, a następnie „Szczepienia”, aby zobaczyć wpis o przebytym szczepieniu. Pojawi się ono na Twoim IKP zaraz po tym, jak punkt szczepień wpisze je do systemu.

 

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 [ 22 ] 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek