Aktualności

Profilaktyka -"Spójrz inaczej na agresję"

[ 2021-12-07 ]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Opatówek  na 2021 rok w miesiącach październiku, listopadzie 2021 r.  skoordynował realizację programu zajęć wychowawczo - profilaktycznych "Spójrz inaczej na agresję".

Warsztaty zostały przeprowadzone na terenie Szkół Podstawowych w Rajsku, Tłokini Wielkiej, Chełmcach dla VI klas, w wymiarze 12 godzin dydaktycznych dla każdej grupy. Warsztaty przeprowadziły Anna Macniak, Bernadetta Blek - Dąbrowska kadra pedagogiczna posiadająca uprawnienia do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „SPÓJRZ  INACZEJ NA AGRESJĘ”.

Program „Spójrz inaczej na agresję”, pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Uczy  rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny  sposób lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności  dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgać po środki uzależniające.

Efekty: Cel zajęć jakim było kształtowanie umiejętności obcowania z ludźmi, dostrzeganie  i szanowanie potrzeb otoczenia, rozwijanie zdolności empatii, rozumienie uczuć innych ludzi  i uznawanie prawa do odmienności został zrealizowany. Zajęcia dostarczyły wiedzy, doświadczeń młodym ludziom by radzili sobie lepiej przy użyciu różnych technik, sposobów przedstawionych na zajęciach w różnych sytuacjach bez nadmiernego napięcia kontrolując emocje. Uczniowie dowiedzieli się również gdzie szukać pomocy w trudnych życiowych sytuacjach. Młodzież potrafi odróżnić złość od agresji. Młodzi ludzie prawidłowo definiują pojęcie agresji. Rozszerzyli wiedzę i umiejętności, o sposobach unikania stosowania agresji wobec innych. Potrafią wskazać pozytywne sposoby rozwiązywania sytuacji problemowych. Wiedzą, że dokuczanie jest formą agresji słownej, psychicznej lub fizycznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa szczególne wyrazy podziękowania Pani Edycie Banasiak dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej, Pani Honoracie Wolniaczyk  dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rajsku, Panu Tomaszowi Mikuckiemu za umożliwienie przeprowadzenia zajęć dla młodzieży.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na 2021 rok.

Galeria zdjęć:

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek