Aktualności

„Wielkopolski System Opieki Seniora”

[ 2021-12-20 ]

Gmina Opatówek – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpili do Projektu pod nazwą „Wielkopolski System Opieki Seniora”, finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w latach 2021 – 2022, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Realizacja projektu polega na świadczeniu dla 10 osób zamieszkujących w Gminie Opatówek województwa wielkopolskiego usługi teleopieki polegającej na prowadzeniu całodobowego telecentrum obsługiwanego przez ratowników medycznych i monitorowaniu tych osób za pomocą opasek do teleopieki na okres roku.

Usługa teleopieki oznacza możliwość całodobowego przekazywania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa poprzez kontakt z Telecentrum za pomocą opaski na rękę. Stwarza możliwość nawiązania kontaktu głosowego pomiędzy ratownikiem medycznym i Uczestnikiem projektu, możliwość lokalizacji obszaru przebywania Uczestnika projektu, zapewnia komfort i bezpieczeństwo Uczestnika projektu dzięki możliwości wezwania przez niego pomocy poprzez przycisk SOS.

Celami szczegółowymi projektu są:

-wsparcie gmin województwa wielkopolskiego w realizacji zadań związanych z rozwijaniem nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
-utrzymanie osób starszych w naturalnym środowisku zamieszkania poprzez wprowadzenie zdalnych usług (deinstytucjonalizacja),
-wykorzystanie usługi teleopieki jako formy profilaktyki w celu utrzymania samodzielności seniora,
-wykorzystanie usługi teleopieki w celu wzmocnienia samodzielności osoby starszej w naturalnym środowisku oraz wsparcie dla opiekunów nieformalnych,
-promocja nowych form pomocy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
-zmiana podejścia do opieki nad osobami starszymi, samotnie zamieszkującymi,
-zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych samotnie zamieszkujących,
-podnoszenie jakości życia osób starszych poprzez umożliwienie im pozostawania jak najdłużej samodzielnymi i aktywnymi,
-wypracowanie modelu wsparcia rodzin osób starszych, samotnie zamieszkujących z wykorzystaniem nowych technologii i aktywności obywatelskiej.
Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek