Aktualności

Profilaktyka - "Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej"

[ 2021-12-27 ]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku w ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzież w dniach 10 - 11 grudnia 2021 r. skoordynował szkolenie "Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej" dla kadry pedagogicznej ze szkół podstawowych z terenu gminy Opatówek.

Realizator szkolenia Centrum Edukacji Pozytywnej Warszawa. Szkolenie przeprowadziła Agnieszka Ciekalska pedagog i socjoterapeuta, certyfikowany trener programów profilaktycznych, Edukator Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców trener Centrum Pozytywnej Edukacji. "Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej" to program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia, w zakresie psychologii pozytywnej, kształtowania optymistycznego stylu wyjaśniania zdarzeń oraz cech charakteru istotnych dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży klas III - VI szkół podstawowych.

Cel główny: rozwijanie u uczniów w wieku 8-12 lat umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami, a także kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary                        w siebie. Cele szczegółowe: budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny na podstawie świadomości własnych uczuć i potrzeb; uczenie koncentracji i uważnego, świadomego podejścia do otaczającej rzeczywistości, do siebie i do innych; kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji z innymi; rozwijanie kompetencji poznawczych i kreatywności.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku składa szczególne wyrazy podziękowania Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Opatówku za umożliwienie przeprowadzenia szkolenia.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Opatówek 2021.

Galeria zdjęć:

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 [ 22 ] 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek