Aktualności

DODATEK OSŁONOWY

[ 2022-01-11 ]
W związku z opublikowaniem w dniu 3 stycznia 2022r. ustawy z dnia 17.12.2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz.1) informujemy, że siedzibie GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZEJ W OPATÓWKU przyjmowane są wnioski o przyznanie dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy przysługuje: gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym / Dochód w rozumieniu art.3 pkt.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych/ oraz 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym/Dochód w rozumieniu art.3 pkt.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych/.

Wzór wniosku dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Opatówek oraz na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska ( https://www.gov.pl/web/klimat )
Wnioski można również pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku ul. Plac Wolności 18.
Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego złożone elektronicznie muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022r. oraz do dnia 2 grudnia 2022r. W przypadku gdy osoba, złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

– 400 zł dla gospodarstwa jednoosobowego

– 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

– 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

– 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się co najmniej 6 osób

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy.

Ale jest jeden warunek: Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ( wpisu można dokonać przez Internet, za pośrednictwem strony Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Opatówku).

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek