Aktualności

Profilaktyka - "Archipelag Skarbów”

[ 2022-01-12 ]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii gminy Opatówek  na 2021 rok w miesiącu grudniu 2021 skoordynował realizacje szkolenia programu profilaktyki zintegrowanej pt. : „Archipelag Skarbów” dla uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli ze Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku.

Zajęcia przeprowadził licencjonowany partner Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej Piotr Grzybowski. Program szkolenia został zrealizowany w wymiarze: 8 godzin dydaktycznych dla uczniów w dwóch częściach; spotkanie dla rodziców uczniów objętych programem oraz szkolenie dla Rady Pedagogicznej.

Program „Archipelag Skarbów”, pozytywnie zaopiniowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii został przyjęty z niezwykłym zainteresowaniem odbiorców.

Podczas warsztatów przedstawiono uczniom elementy wiedzy o miłości w kontekście zadań rozwojowych wieku dojrzewania. Zaprezentowano pozytywne aspekty budzącej się sfery emocjonalno-uczuciowej związanej z zakochaniem, a także złością i gniewem. Realizatorzy przedstawili także groźne aspekty żywiołów uczuciowości i agresji wskazując konkretne sposoby nauki oswajania tych sił i kierowania nimi. W sposób jasny pokazano, że oswajanie wewnętrznych sił jest możliwe tylko gdy żyje się na trzeźwo. Przedstawiono skutki alkoholu, narkotyków powodujących zahamowanie rozwoju umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz nabywania umiejętności społecznych w wieku nastoletnim. Uczniowie zostali zaopatrzeni w wiedzę na temat niekorzystnego wpływu środków psychoaktywnych na zawieranie znajomości i budowanie relacji. Ukazano siłę presji rówieśniczej i sposoby asertywnego radzenia sobie z nią. Aż 68% młodzieży uczestniczącej w programie Archipelag Skarbów® zachęcono do prozdrowotnych zachowań w co najmniej trzech obszarach poruszanych w programie, a 90% ma intencję zdrowszego stylu życia w przynajmniej jednym z obszarów.

Spotkanie dla rodziców (68 osób) dostarczyłowiele wskazówek co do sposobów włączania skutecznego przekazu profilaktycznego do codziennej pracy wychowawczej w rodzinie. Szczególny akcent położono na umiejętności dobrej komunikacji, które są niezbędne w wychowaniu nastolatka. W trakcie spotkania podano wskazówki jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi o ich osobistych sprawach. Rodzice wysoko ocenili spotkanie (ocena ogólna: 4,72). Treści poruszane na spotkaniu uznali za bardzo przydatne w wychowaniu syna/córki (5,17) a sposób prowadzenia spotkania ocenili jako zrozumiały i ciekawy (4,94). Rodzice bardzo pozytywnie ocenili również możliwość udziału syna/córki w programie Archipelag Skarbów® (5,06) oraz jego przydatność dla dziecka (5). W komentarzach wpisywanych na ankietach rodzice wyrażali wdzięczność trenerowi prowadzącemu spotkanie za otrzymane wskazówki. Niektórzy z nich pytali o możliwość przeprowadzenia programu także młodzieży młodszej.

Wykład dla Rady Pedagogicznejdostarczył gronu pedagogicznemu wielu cennych wskazań dotyczących szkolnej pracy profilaktycznej, oraz wybranych aspektów wiedzy w zakresie skutecznych strategii w profilaktyce młodzieżowej. Cała realizacja programu Archipelag Skarbów® miała wymiar wzmacniający kompetencje kadry pedagogicznej w obszarze prowadzenia skutecznych działań profilaktycznych dla młodzieży. Szkolenie nie ograniczyło się do przekazania wiedzy teoretycznej w trakcie spotkania dla rady pedagogicznej. Dla koordynatora z ramienia szkoły oraz nauczycieli uczestniczących w całym programie wraz z młodzieżą, miało również wymiar praktyczny i obejmowało znacznie więcej godzin – ok. 10 godzin szkolenia przywarsztatowego. Nauczyciele i osoba koordynująca z ramienia szkoły wysoko ocenili „6” wszystkie aspekty pracy ekipy, mające wpływ na odbiór programu przez młodzież.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa szczególne wyrazy podziękowania
Panu Markowi Janiakowi Dyrektorowi oraz Pani Sylwii Janiczak - Malewskiej Wicedyrektorowi Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku za umożliwienie przeprowadzenia szkolenia.

Galeria zdjęć:

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 [ 22 ] 23
24 25 26 27 28 29 [ 30 ]
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek