Aktualności

Konkurs „Razem Możemy Więcej” rozstrzygnięty! Organizacje pozarządowe i samorządy otrzymają 104 mln

[ 2022-06-02 ]

Konkurs ofert Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023 został ogłoszony 25 lutego br. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zdecydowało o zwiększeniu kwoty finansowania  z   początkowych 40 mln zł do 104 mln zł.

Gmina Opatówek wystąpiła z ofertą i zakwalifikowała się do otrzymania dofinansowania na pomoc dla Obywateli Ukrainy na lata 2022-2023 kwotę 362.880,00 zł . Całość dofinansowania ze środków  z MPiPS oraz Fundusz Pracy.

Projekt ma na celu przedstawienie konkretnego i bezpośredniego wsparcia dla cudzoziemców przebywających legalnie na terenie Gminy Opatówek w  zakresie aktywizacji zawodowej oraz integracji   i aktywności społecznej. Oferentem jest jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Opatówek.  Realizatorem projektu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku. Projekt ma charakter lokalny i swym zasięgiem obejmuje Gminę Opatówek. Oferta obejmuje dwa obszary priorytetowe, ale wiodącym priorytetem jest Priorytet II  Integracja i aktywizacja społeczna. Grupę docelową stanowić będzie 40 osób cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski z Ukrainy w związku z prowadzonymi  działaniami zbrojnymi legalnie przebywających na terenie Gminy Opatówek w okresie od 01 lipca 2022 r.  do 31.12.2023 r. 

Celem projektu jest wzrost  aktywności społecznej i zawodowej  wśród 40 cudzoziemców  legalnie przebywających na terenie Gminy Opatówek w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2023r. poprzez rozwój indywidualny,  wzmocnienie  aktywności w obszarach życia społecznego i pomoc w znalezieniu pracy.           W ramach projektu realizowana będzie indywidualna i kompleksowa  integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa. W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać nieodpłatnie z konkretnej oferty aktywizacji społecznej i zawodowej, którą poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów uchodźców. Celem projektu jest dokładne rozpoznanie potrzeb i możliwości danego uczestnika  w zakresie aktywności społecznej i zawodowej, a następnie dobór instrumentów wsparcia pozwalających na uzyskanie odpowiednich kompetencji ( umiejętności miękkie, kwalifikacje/kompetencje zawodowe), który pozwoli na poprawę sytuacji życiowej uchodźców i ich rodzin. Nie mniej istotne okazuje się również wsparcie w nauce języka polskiego, psychologa, prawnika, doradcy zawodowego i  tłumacza języka ukraińskiego oraz pracowników socjalnych, którzy będą pełnili funkcje przewodników i motywowali do podjęcia zmian, co doprowadzi do przezwyciężenia trudnych ich sytuacji, a tym samym do usamodzielnienia.

W związku z powyższym zaplanowano zastosowanie działań z zakresu aktywizacji zawodowej oraz integracji  i aktywizacji społecznej:

Działanie 1 Nauka języka polskiego

Działanie 2 Trening umiejętności społecznych

Działanie 3 Poradnictwo prawne

Działanie 4 Praca socjalna

Działanie 5 Aktywizacja zawodowa

Działanie 6 Kursy /szkolenia/warsztaty

Cel odpowiada na problemy w obszarze realizacji projektu. Działania w projekcie pozytywnie wpłyną na zmniejszenie barier językowych, kulturowych, ograniczenie dyskryminacji narodowościowej oraz podjęcie aktywizacji społeczno-zawodowej. Zgodnie z założeniami przejętymi przez Oferenta udział w projekcie skutkował będzie wzrostem aktywności społecznej i zwiększeniem zatrudnienia.
     
                                                         Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 [ 22 ] 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek