Aktualności

Profilaktyka - PRZYJACIELE ZIPPIEGO

[ 2022-06-09 ]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku w miesiącach marcu, kwietniu, maju 2022 r. skoordynował  realizacjęII częściprogramu wychowawczo - profilaktycznego adresowanego do dzieci "Program Przyjaciele Zippiego" w Szkołach Podstawowych w Rajsku, Tłokini Wielkiej.

Warsztaty przeprowadziła pedagog Ewa Napierała - Kowalczyk posiadająca uprawnienia do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Program Przyjaciele Zippiego”.
Program Przyjaciele Zippiego został opracowany w celu wyposażenia małych dzieci w podstawowe kompetencje społeczno – emocjonalne, które pomagają radzić sobie w sytuacjach trudnych, a w przyszłości pozwolą im dobrze funkcjonować w relacjach z innymi i unikać zachowań ryzykownych.
Celem programu jest troska o zdrowie, dobre samopoczucie i dobre funkcjonowanie małych dzieci, a także zapobieganie problemom w przyszłości poprzez wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności życiowe, społeczne i emocjonalne, radzenia sobie z trudnościami, ze zmianą i stratą oraz rozwiązywania konfliktów.
Program Przyjaciele Zippiego nie mówi dzieciom, co mają robić, ani nie mówi: To rozwiązanie jest dobre a tamto złe?. Natomiast zachęca dzieci do analizowania i zastanawiania się nad sobą i różnymi sposobami rozwiązywania trudności. Program nie koncentruje się wyłącznie na pomaganiu dzieciom, jak mają radzić sobie z własnymi problemami, ale pokazuje, jak ważne jest rozmawianie z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak ważne jest słuchanie innych, kiedy doświadczają problemów.
W trakcie zajęć pojawiło się wiele okazji do zabawy, ćwiczeń i rozmów o sprawach ważnych na tym etapie życia, o przyjaźni, o zmianach jakie zachodzą w nas i wokół nas, o sukcesach i porażkach oraz sposobach radzenia sobie z trudnościami. Dzieci dowiedziały się, że potrafią znaleźć rozwiązanie, że warto i można prosić o pomoc, a także nauczyły się okazywać pomoc innym. Program został bardzo dobrze oceniony przez rodziców, którzy posiadali okazję zaobserwować przemiany swoich dzieci, ale też pochylić się nad jego problemami.
Efekty z realizacji programu: Dzieci aktywnie brały udział, chętnie dzieliły się swoimi odczuciami, czuły się bezpieczne, odkrywały swoje emocje. Stanowią bardziej zżyty zespół są bardziej empatyczne, rozpoznają swoje i innych stany emocjonalne, są bardziej otwarte, łatwiej im przychodzi mówić o własnych problemach, odczuciach, potrzebach. Zwiększenie u dzieci umiejętności rozpoznawania na czym polega dobre rozwiązanie; radzenia sobie w sytuacjach bycia krzywdzonym; umiejętności rozwiązywania problemów, szczególnie w sytuacjach kiedy są rozgniewane. Doskonalenie u uczestników zdolności pomagania innym w rozwiązywaniu konfliktów. Poszerzenie rozumienia przez dzieci, że zmiana i strata są elementami zwykłej, codziennej rzeczywistości.
Doskonalenie u dzieci zdolności korzystania w nowych sytuacjach z nabytych umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Dzięki uczestnictwu w programie ZIPPIEGO dzieci wiedzą jak rozpoznać własne uczucia, jak mówić to co się chce powiedzieć, jak słuchać uważnie, jak prosić o pomoc, jak nawiązywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem. Zakończenie realizacji programu odbyło się wspólnym świętowaniem i wręczeniem uczestnikom zajęć dyplomów.
Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023.
Galeria zdjęć:

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 [ 22 ] 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek