Aktualności

Gmina Opatówek Dni Trzeźwości 19-25 czerwca 2022 r.

[ 2022-07-18 ]

Inicjator Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Pomocna Dłoń” w Opatówku
Realizacja zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023.

W dniu 14 lipca 2022 r. Sebastian Wardęcki Burmistrz Gminy Opatówek oraz członkowie Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Pomocna Dłoń” w Opatówku dokonali posadzenia ufundowanego drzewa symbolizującego obchody I Dni Trzeźwości w Gminie Opatówek. Posadzone drzewo klon stanowi atrybut odrodzenia, siły, wielkości i długowieczności. Stowarzyszenie przekazując drzewo na rzecz Gminy Opatówek pragnie podkreślić, że jest to drzewo oznaczające nawiązywanie otwartych i szczerych relacji z ludźmi. Klony przynoszą poczucie bezpieczeństwa oraz pogodę ducha, której „Pomocna Dłoń” życzy wszystkim mieszkańcom.
W trakcie obchodów Dni Trzeźwości zrealizowane następujące cele:
Cel główny: promowanie abstynencji i działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie negatywnych skutków ubocznych alkoholu i choroby alkoholowej.
Cele szczegółowe:
- upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży,
- urealnienie posiadanych informacji, będących często powtarzanymi mitami na temat alkoholu,
- szerzenie idei ruchu AA,
- poprawa bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie z ruchu osób kierujących po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, a co za tym idzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, do których dochodzi z ich udziałem,
- upowszechnienie informacji o lokalnych instytucjach wsparcia społecznego,
- umożliwienie osobom zainteresowanym sprawdzenia na ile aktualny model spożywania alkoholu jest bezpieczny,
- upowszechnienie wiedzy na temat używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną,
- wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej,
- poszerzenie wiedzy u pracowników służb na temat przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy w rodzinie dla KRPA i ZI,
- wzmacnianie więzi instytucjonalnych, tworzenie lokalnych sieci wsparcia,
- promowanie właściwych form spędzania wolnego czasu bez nałogów,
- integracja podmiotów wsparcia społecznego,
- zachęcenie mieszkańców gminy Opatówek do refleksji nad skalą zjawiska spożywania alkoholu i zagrożeniami,
- dostarczenie społeczności informacji o tym, na co zwracać uwagę oraz w jaki sposób, reagować w nagłych sytuacjach ryzykownych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,
-rozpowszechnienie lokalnej ulotki pomocowej „Chcesz pomóc sobie lub bliskim?”
- integracja społeczna
-wzmacnianie więzi instytucjonalnych, tworzenie lokalnych sieci wsparcia,
- edukacja publiczna wśród mieszkańców gminy Opatówek w zakresie problematyki alkoholowej
- włączenie młodszego pokolenia do działań profilaktycznych
- prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w ramach realizacji zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi
-promocja właściwych form wypoczynku
-promocja zdrowego stylu życia bez nałogów.

Realizatorzy Dni Trzeźwości serdecznie zapraszają do skorzystania z lokalnych ulotek pomocowych „Chcesz pomóc sobie lub bliskim?”, które udostępniane są przez: GOPS Opatówek, placówki oświatowe gminy Opatówek, zakłady opieki zdrowotnej na terenie gminy Opatówek, Komisariat Policji w Opatówku, Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatówku, Urząd Miejski Gminy Opatówek.
Podmioty zaangażowane w realizacji Dni Trzeźwości: Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Pomocna Dłoń” w Opatówku, GOPS Opatówek, Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka”, Koło Gospodyń Wiejskich w Opatówku, Komisariat Policji w Opatówku, GKRPA w Opatówku, Urząd Miejski Gminy Opatówek, OSP Opatówek.

Galeria zdjęć:

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek