Aktualności

Informacja z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dot. kupna węgla od PGG

[ 2022-08-19 ]
W związku z licznymi pytaniami od obywateli oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, które napływają do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, dotyczącymi zagadnień i problemów z kupnem węgla od PGG, przypominamy, że do zakupu i odbioru węgla niezbędny jest dokument potwierdzający korzystanie ze źródła spalania.
Za taki - zgodnie z §1 pkt.24. Regulaminu Sklepu Internetowego Polskiej Grupy Górniczej S.A. z dnia 14 lipca 2022 r. (dalej: Regulamin), - uznaje się:
a) dokument odpowiednio złożonej w formie online deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
    (dalej: CEEB), z unikalnym identyfikatorem deklaracji, w tym wydruk takiego dokumentu, lub
b) kopię deklaracji do CEEB składanej w urzędzie miasta/gminy wraz z uzyskanym na niej potwierdzeniem
    wpływu (np. odpowiednią pieczątką urzędu), lub
c) inny wydany przez właściwy urząd albo właściciela lub zarządcę nieruchomości dokument, z którego wynika,
    że pod adresem, którego dotyczy Zamówienie, znajduje się (lub co najmniej że w deklaracji do CEEB
    zadeklarowano, że znajduje się) odpowiednie źródło spalania na paliwo stałe - węgiel, z zastrzeżeniem,
    że dopuszcza się w tym zakresie także wydane przez urząd lub wspólnotę (lub spółdzielnię) mieszkaniową
    zaświadczenie lub kopię deklaracji do CEEB.

Co ważne, dokumenty wskazane powyżej mogą być wykorzystywane do zakupu węgla również przez osoby niebędące właścicielami czy też zarządcami budynków, ale jedynie zamieszkujące daną nieruchomość. Zawężanie możliwości zakupu węgla tylko do właścicieli lub zarządców budynków nie znajduje uzasadnienia w Regulaminie.

W sytuacji, gdy obywatel złożył deklarację w urzędzie miasta/gminy, lecz składając nie pobrał jej duplikatu z adnotacją potwierdzającą jej złożenie, pracownik urzędu na prośbę obywatela może wygenerować z systemu CEEB wydruk deklaracji, który nie wymaga potwierdzenia. Jeżeli deklaracja nie została jeszcze wprowadzona do bazy CEEB, to zgodnie z art. 76a § 2b KPA, stronie przysługuje prawo wglądu do dokumentów sprawy, jak również może wnioskować o wydanie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentów, które sprawy dotyczą.

Aktualny status deklaracji można sprawdzić na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w zakładce "Sprawdź deklarację": https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań dotyczących zakupu i odbioru węgla od Polskiej Grupy Górniczej S.A. dostępne są w regulaminie sklepu internetowego:
https://static.pgg.pl/shop/files/regulamin/Regulamin_Sklepu_Internetowego_PGG_SA_20220714.pdf

W kwestiach problematycznych związanych z zakupem węgla przez obywatela od PGG sugerujemy kontakt mailowy lub telefoniczny bezpośrednio z PGG.

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek