Aktualności

Profilaktyka - "Archipelag Skarbów”

[ 2022-12-22 ]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022 - 2023 w dniach 5-6 grudniu 2022 zrealizował program profilaktyki zintegrowanej pt.: „Archipelag Skarbów” dla uczniów VII i VIII klas (87 osób) i ich rodziców oraz nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Opatówku.

Zajęcia przeprowadził licencjonowany partner Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej Piotr Grzybowski. Program szkolenia został zrealizowany w wymiarze: 8 godzin dydaktycznych dla uczniów w dwóch częściach; spotkanie dla rodziców uczniów objętych programem oraz szkolenie dla Rady Pedagogicznej.
Program „Archipelag Skarbów”, pozytywnie zaopiniowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii został przyjęty z niezwykłym zainteresowaniem odbiorców.

Podczas warsztatów przedstawiono uczniom elementy wiedzy o miłości w kontekście zadań rozwojowych wieku dojrzewania. Zaprezentowano pozytywne aspekty budzącej się sfery emocjonalno-uczuciowej związanej z zakochaniem, a także złością i gniewem. Realizatorzy przedstawili także groźne aspekty żywiołów uczuciowości i agresji wskazując konkretne sposoby nauki oswajania tych sił i kierowania nimi. W sposób jasny pokazano, że oswajanie wewnętrznych sił jest możliwe tylko gdy żyje się na trzeźwo. Przedstawiono skutki alkoholu, narkotyków powodujących zahamowanie rozwoju umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz nabywania umiejętności społecznych w wieku nastoletnim. Uczniowie zostali zaopatrzeni w wiedzę na temat niekorzystnego wpływu środków psychoaktywnych na zawieranie znajomości i budowanie relacji. Ukazano siłę presji rówieśniczej i sposoby asertywnego radzenia sobie z nią. Aż 76% uczestników programu Archipelag Skarbów® zostało zachęconych do zdrowego stylu życia w co najmniej trzech aspektach (unikanie alkoholu, unikanie narkotyków, czekanie ze współżyciem seksualnym, unikanie oglądania pornografii, odnoszenie się do innych z większym szacunkiem, nauka radzenia sobie z własnymi emocjami). Wysokie odsetki osób zachęconych do podjęcia zdrowego stylu życia proponowanego w programie Archipelag Skarbów są ważnym wskaźnikiem odbioru programu przez młodzież i istotnym potwierdzeniem, że praca oparta na podejściu zintegrowanym jest efektywna.
Należy podkreślić, że wysoki odsetek uczniów zmotywowanych do zdrowego stylu życia w kilku obszarach jednocześnie jest silniejszym predykatorem skuteczności programu niż wysoka średnia ocena programu przez młodzież. Spotkanie dla rodziców dostarczyło wiele wskazówek co do sposobów włączania skutecznego przekazu profilaktycznego do codziennej pracy wychowawczej w rodzinie. Szczególny akcent położono na umiejętności dobrej komunikacji, które są niezbędne w wychowaniu nastolatka.

Wykład dla Rady Pedagogicznej dostarczył gronu pedagogicznemu wielu cennych wskazań dotyczących szkolnej pracy profilaktycznej, oraz wybranych aspektów wiedzy w zakresie skutecznych strategii w profilaktyce młodzieżowej. Cała realizacja programu Archipelag Skarbów miała wymiar wzmacniający kompetencje kadry pedagogicznej w obszarze prowadzenia skutecznych działań profilaktycznych dla młodzieży. Szkolenie nie ograniczyło się do przekazania wiedzy teoretycznej w trakcie spotkania dla rady pedagogicznej. Nauczyciele i osoba koordynująca z ramienia szkoły wysoko ocenili „5,4” wszystkie aspekty pracy ekipy, mające wpływ na odbiór programu przez młodzież.

Galeria zdjęć:

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek