Aktualności

Nabór na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji

[ 2023-01-03 ]
Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji ogłasza nabór wniosków na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji. Nabór trwa w terminie 2 stycznia - 28 lutego 2023 roku.
Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego składający się z 39 radnych, przedstawicieli młodzieży z Województwa Wielkopolskiego, stanowić będzie organ o charakterze konsultacyjnym, doradczym oraz inicjatywnym.

Kto może zostać Radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego:
mieszkaniec województwa wielkopolskiego, który najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2023 roku ukończy 15 lat i nie przekroczy 20 roku życia

Wymagane dokumenty:

- formularz zgłoszeniowy dla kandydata na Radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (załącznik nr 2 do Statutu);
- rekomendacja samorządu uczniowskiego szkoły, której kandydat jest uczniem lub samorządu studenckiego uczelni, której jest studentem lub organizacji pozarządowej z terenu województwa wielkopolskiego, w której działalność jest zaangażowany;
- samodzielnie napisana praca na temat Wielkopolska moich marzeń – Moja praca na rzecz Województwa Wielkopolskiego (do 4 000 znaków);
- zgoda na kandydowanie oraz sprawowanie mandatu Radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – w przypadku kandydata niepełnoletniego - wymagana jest również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego;
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz upublicznienie koniecznych informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym – w przypadku kandydata niepełnoletniego wymagana jest również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego;

Wszystkie powyższe dokumenty zawierające własnoręczny podpis kandydata na Radnego, a w przypadku kandydata niepełnoletniego również podpis rodzica lub opiekuna prawnego, należy przesłać do 28 lutego 2023 roku na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Kancelaria Sejmiku
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
(z dopiskiem na kopercie „Młodzieżowy Sejmik” oraz wskazaniem numeru okręgu wyborczego wg załącznika nr 1 do Statutu)

lub

złożyć do 28 lutego 2023 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu w zamkniętej kopercie (z dopiskiem na kopercie „Młodzieżowy Sejmik” oraz wskazaniem numeru okręgu wyborczego wg załącznika nr 1 do Statutu). O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data stempla potwierdzającego złożenie dokumentów w Kancelarii Ogólnej.

Wszelkie materiały i informacje dostępne są także na stronie internetowej www.umww.pl/mlodziezowy-sejmik

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek