Aktualności

Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej

[ 2023-01-16 ]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku w I semestrze roku szkolnego 2022/2023 skoordynował realizację pierwszego etapu programu wychowawczo - profilaktycznego "Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej
Warsztaty zostały przeprowadzone na terenie Szkół Podstawowych w Rajsku, Tłokini Wielkiej, Chełmcach w czterech grupach, w wymiarze 15 godzin dydaktycznych dla każdej grupy.

Zajęcia przeprowadziły Lidia Napierała, Bogumiła Włodarska, Paulina Piekarska, Marlena Dryka kadra pedagogiczna posiadająca uprawnienia do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”.

Cel główny -Rozwijanie u uczniów w wieku 8-12 lat umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami, a także kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary w siebie.
Cele szczegółowe: budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny na podstawie świadomości własnych uczuć i potrzeb, uczenie koncentracji i uważnego, świadomego podejścia do otaczającej rzeczywistości, do siebie i do innych, kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji z innymi, rozwijanie kompetencji poznawczych i kreatywności.
Program opiera się na założeniu, że ukształtowane na wczesnych etapach edukacji szkolnej umiejętności społeczne i emocjonalne, a także poczucie własnej wartości w znacznym stopniu mogą przyczynić się do zapewnienia zdrowia psychicznego, dobrostanu oraz osiągania sukcesów w szkole i w życiu. Najważniejsze w programie jest więc dążenie do rozwoju takich postaw i cech charakteru dzieci jak: uważność, ciekawość, wytrwałość, życzliwość, wdzięczność i optymizm.

Efekty:
- dzieci rozumieją, czym są wartości i cenią je w życiu,
-potrafią kształtować odporność na trudne sytuacje w zranienia emocjonalne,
- rozpoznają i nazywają swoje potrzeby,
- postrzegają potrzeby jako uniwersalne wartości ważne dla każdego człowieka,
- poznali siebie i swój poziom optymizmu,
- działają kreatywnie, są pracowici i posiadają umiejętności uczenia się,
- rozpoznają swoje mocne strony i uzdolnienia,
- radzą sobie w trudnych sytuacjach.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023.

Tekst/zdjęcia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku

 

Galeria zdjęć:

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek