Aktualności

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej Gminy Opatówek

[ 2023-01-20 ]
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r., poz. 40) zwołuję LXXII sesję Rady Miejskiej Gminy Opatówek na dzień 27 stycznia 2023 r. godz. 8:00.
Miejsce obrad:Urząd Miejski Gminy Opatówek, Plac Wolności 14

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr LXIX/22.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Odpowiedzi na interpelacje.
7. Informacja dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu "Analiza bezrobocia i formy wsparcia na terenie Gminy Opatówek w 2022 roku".
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
9. Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, uczniów, młodzieży oraz rodziców.
10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 1 roku części działki nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. J. Poniatowskiego 1C.
12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Opatówek.
13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Szałe.
14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
15. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Opatówek na 2023 rok.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Mariusz Małoburski

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 [ 22 ] 23
24 25 26 27 28 29 [ 30 ]
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek