Aktualności

Podłącz swoją posesję do sieci kanalizacji sanitarnej

[ 2023-02-09 ]
W ramach prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Opatówek oddano do użytkowania kolejny odcinek kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borów.

W związku z powyższym informujemy mieszkańców i właścicieli posesji o możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Podłączenie obejmuje posesje, które mają techniczne warunki włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 poz. 2519 t. j.), właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, wyłączając nieruchomości wyposażone w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach. W związku z powyższym prosi się mieszkańców posiadających możliwości techniczne, o podjęcie czynności zmierzających do podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. Właściciele nieruchomości unikający przyłączenia do kanalizacji, powinni liczyć się z możliwością kontroli w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi.

Jednocześnie informujemy, że wykonanie przyłącza powinno nastąpić niezwłocznie po uruchomieniu sieci kanalizacyjnej. Do czasu podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, należy prowadzić prawidłową gospodarkę nieczystościami ciekłymi i przechowywać dowody potwierdzające wywóz nieczystości przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenia.

W celu wykonania powyższego obowiązku należy:
- złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w Wydziale
  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek, Pl. Wolności 14
- wykonać podłączenie budynku do istniejącej kanalizacji sanitarnej, na podstawie wydanych warunków
  technicznych
- podpisać umowę na odprowadzanie ścieków bytowych

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek