Aktualności

Badanie Społeczne - Uczenie się Osób Dorosłych (UD)

[ 2023-03-09 ]
Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie gminy Opatówek realizowane jest badanie Uczenie się osób dorosłych (UD).

Informacja ogólna o badaniu:
Międzynarodowe badanie Uczenie się osób dorosłych (Adult Education Survey), jest jednym z elementów systemu tworzącego statystyki dotyczące uczenia się osób dorosłych w Europie. Za kluczowy czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego uważane jest stałe, trwające przez całe życie podnoszenie kwalifikacji i umiejętności. Dlatego zagadnienie uczenia się osób dorosłych zajmowało i zajmuje obecnie znaczącą pozycję w wielu strategiach i programach polityki europejskiej, takich jak strategia Lizbońska, strategia „Europa 2020” i będący ich kontynuacją „Plan działania dla wdrożenia Europejskiego Filaru Praw Socjalnych”. Badanie Uczenie się osób dorosłych odbywa się co 6 lat. Jest to już czwarta edycja tego badania.

Termin realizacji badania:
01.02 – 31.03.2023 r.

Metoda realizacji badania:
- wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego
- wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego

Zakres zbieranych informacji:
- uczestnictwo osób w wieku 18-69 lat w edukacji formalnej, pozaformalnej oraz uczeniu się nieformalnym, w powiązaniu z cechami społeczno-demograficznymi,
- koszty, czas poświęcony na edukację powody i korzyści z jej podjęcia,
- dostęp do informacji o możliwościach uczenia się, trudności uniemożliwiające bądź ograniczające uczestnictwo w kształceniu, znajomość języków obcych oraz stan zdrowia respondenta.

Dane osobowe zbierane w badaniach:
są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
są objęte tajemnicą statystyczną na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej, a za naruszenie tajemnicy grozi odpowiedzialność karna określona w art. 54 i 55 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?
Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz. Udostępnianie danych odbiorcom i publikowanie ich możliwe jest dopiero po zagregowaniu danych jednostkowych, czyli pogrupowaniu ich według określonych kategorii, np.: według grup społeczno-zawodowych (emeryci, pracujący) lub danego przekroju terytorialnego (powiaty, województwa) i usunięciu cech identyfikacyjnych.

Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?
Wnioski płynące z badania będą brane pod uwagę przy podejmowaniu działań zmierzających do rozwiązania ważnych problemów społecznych. Wyniki badania służą również do monitorowania realizacji strategii rozwojowych w zakresie edukacji i polityki szkoleniowej.

Gdzie można znaleźć wyniki badań?
Strona internetowa: Baza danych Eurostatu
Informacja sygnalna: Kształcenie dorosłych w 2016 roku
Publikacja: Kształcenie dorosłych 2016
Inne: Education at a Glance 2021 publikacja OECD


Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 [ 22 ] 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek