Aktualności

Obowiązek sprawowania opieki nad zwierzętami

[ 2023-03-09 ]

W związku z licznymi skargami mieszkańców w sprawie błąkających się psów, Burmistrz Gminy Opatówek przypomina o obowiązku sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia oraz uciążliwości dla osób i mienia.

W związku z powyższym, wzywa się wszystkich właścicieli psów do utrzymywania ich na swojej posesji, w sposób uniemożliwiający swobodne opuszczanie jej oraz wykluczając dostęp osób trzecich.

Zabrania się puszczania luzem psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna - nie dotyczy terenu prywatnego, jeśli jest on ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.

Nie zastosowanie się do ww. postanowień spowoduje odpowiedzialność na zasadach i w trybie przewidzianym w Kodeksie wykroczeń –  art. 77 § 1:,,Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany” oraz §  2. ,,Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany”.

Należy podkreślić, iż zwierzęta w większości przypadków mają właścicieli, a pojawiające się tzw.  ,,bezdomne psy”, to głównie zwierzęta, które są nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela, a które stanowią realne zagrożenie i niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi.

W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało umieszczone w schronisku, właściciel poniesie koszty związane z wyłapaniem oraz opieki weterynaryjnej.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Naszej gminy, zwracamy się z prośbą do właścicieli psów o właściwe i odpowiednie zabezpieczenie swojej posesji przed samowolnym opuszczeniem zwierzęcia oraz sprawowania nad nim należytej opieki.

 

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 [ 22 ] 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek