Aktualności

Kolejna Sesja Rady Miejskiej za nami

[ 2023-03-15 ]

W dniu 24 lutego 2023 r. odbyła się kolejna, LXXIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Opatówek. Radni podjęli dziewięć uchwał, zapoznali się z działalnością Wielkopolskiej Izby Rolniczej  oraz zgłosili szereg interpelacji i zapytań.

Obrady odbywały się w obecności 12 z 15 radnych. Ponadto wśród zaproszonych gości na sesji Rady Miejskiej Gminy Opatówek pojawili się m.in. Krzysztof Nosal - Starosta Kaliski, Mieczysław Łuczak – Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kaliszu, Henryk Kurek – radny Powiatu Kaliskiego oraz liczne grono sołtysów Gminy Opatówek.

W trakcie sesji nastąpiło podziękowanie ustępującym sołtysom, w związku z zakończeniem ich kadencji. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożyli Burmistrz Sebastian Wardęcki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Małoburski. Ponadto zebrani wysłuchali podsumowania działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej, przygotowanego przez Mieczysława Łuczaka. Z kolei Starosta Krzysztof Nosal dziękował za współpracę w ramach spraw o zasięgu powiatowym, jak Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku czy transport publiczny. Referował także najważniejsze wyzwania związane z kompetencjami powiatu, dotyczącymi Gminy Opatówek.

Radni Rady Miejskiej Gminy Opatówek podjęli 9 uchwał, w tym m.in. w sprawie:

- zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

- przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku – Powiat Kaliski przekazał Gminie Opatówek dotację celową w wysokości 53 000,00 zł.

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w 2023 roku – w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego Gmina Opatówek udzieliła dotacji Powiatowi Kaliskiemu w wysokości 45 654,81 zł.

-  przystąpienia do sporządzenia "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Opatówku w rejonie ul. Kaliskiej i ul. Zdrojowej".

Ponadto radni zatwierdzili Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Chełmce, a także zawnioskowali o przystąpienie sołectwa Szulec do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +". Pełny wykaz podjętych uchwał wraz z wynikami głosowania dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

W interpelacjach i wolnych wnioskach radni oraz pozostali uczestnicy sesji zabierali głos w sprawach ważnych dla Gminy Opatówek i jej mieszkańców. Pełen wykaz pisemnych interpelacji i zapytań widnieje na stronie BIP.

Galeria zdjęć:

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek