Aktualności

Komunikat ws. hodowli trzody chlewnej

[ 2018-02-21 ]
Od 27 lutego 2018 r. zacznie obowiązywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenie MRiRW z dn.9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.
W rozporządzeniu tym nakazuje się:
- karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem innych zwierząt,
- prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren
gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
- zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem innych
zwierząt,
- utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane
tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do
innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
- wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują
te czynności tylko w danym gospodarstwie,
- mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia przed wykonywaniem czynności
związanych z obsługą świń,
- bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
- używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej
oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
- wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są
utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat
powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza
niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie
skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
- sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta,
warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
- zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co
najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem - w przypadku utrzymywania świń w
gospodarstwie w systemie otwartym;

zakazuje się:
- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok
dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone
wirusem afrykańskiego pomoru świń,
- wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72
godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Dokumenty do pobrania:

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 [ 22 ] 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek