Aktualności

Wsparcie od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

[ 2023-04-13 ]

Muzeum otrzymało wsparcie w kwocie 32 000 na zadanie pt.: „Konserwacja maszyn ze zbiorów Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku” od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – Państwowego Funduszu Celowego. Wartość projektu 40 000 zł. Pozostałą kwotę Muzeum otrzymało od Powiatu Kaliskiego.

Zadanie obejmuje wykonanie konserwacji maszyn 5 maszyn będących na stanie Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Stanowią one fragment kolekcji maszyn produkcyjnych, gromadzonych w muzeum od początku jego istnienia tj. od 1981 r. W założeniach programowych tej placówki znalazła się idea gromadzenia takich przedmiotów. Celem było dokumentowanie dziedzictwa technicznego minionych dekad w przemyśle na ziemiach polskich. Stanowią one doskonały przykład w rozwoju myśli europejskiej technicznej. Dziedzictwo to stanowi niezbędny czynnik w budowaniu tożsamości kulturowej jako przykłady rozwoju cywilizacyjnego na ziemiach polskich. Poziom myśli technicznej zawartej w poszczególnych obiektach dokumentuje rozwój kultury materialnej naszego narodu. Ponadto obiekty te pochodzą z konkretnych zakładów przemysłowych, często już nieistniejących. Są więc dla historyków gospodarczych wręcz źródłem historycznym dokumentującym poziom wytwórczości i myśli produkcyjnej w naszym kraju.

Wytypowane do konserwacji w 2023 r. obiekty ukazują szeroki aspekt działalności produkcyjnej w Polsce I poł. XX w. Konserwacja ich ma doprowadzić ich stan do efektu ekspozycyjnego we wnętrzach Muzeum w Opatówku rozszerzając wartości narracyjne o nowe tematy, jak choćby o przemysł meblarski, który nie jest reprezentowany na ekspozycjach muzeum, a przemysł ten stanowił ważną gałąź polskiego przemysłu. Jak choćby szlifierka kołowa firmy "Kirchner".

Po konserwacji zabytkowe maszyny będą eksponowane we wnętrzach muzealnych po historycznej, XIX. wiecznej fabryce sukienniczej Fiedlerów. Dwa obiekty tj. wspomniana szlifierka kołowa oraz tokarka firmy "Fischer", używana w Zakładzie Gazowniczym w Kaliszu będą eksponowane w holu w części zachodniej muzeum która od 2023 r. będzie udostępniana zwiedzającym po zakończonym remoncie po wielu latach oczekiwania. Będą one więc jakby wizytówką muzeum, gdyż będą witać gości wchodzących do nowej części muzeum. Kolejne obiekty tj. przewijarka przędzy z XIX w. dotychczas eksponowane w tzw. skrzydle wschodnim muzeum po konserwacji nadal będą eksponowane w swoim dotychczasowym miejscu. Przewijarka dokumentuje przemysł pasmanteryjny w Kaliszu, gdyż jej przedwojennym właścicielem był Hersz Tiltupulwer, a później Włodzimierz Tłokowski. Pozostałe dwie maszyny tj. zgrzeblarka oraz magiel trafią do nowego muzealnego przedsięwzięcia tj. tzw. "Magazynu studio", które planuje się urządzić na jednej z trzech sal poprodukcyjnych w nowo wyremontowanym skrzydle zachodnim. Idea tego "Magazynu studio" polega na tym, że zgromadzone tam zostaną różne interesujące muzealia w sposób nie koniecznie ekspozycyjny z wolnym dostępem dla gości muzealnych ukazując ciągłą pracę i ruch w muzeum jako żywej instytucji, gdzie się pracuje nad różnorodnymi muzealiami w tym też maszynami. Zgrzeblarka fabryczna jest to urządzenie do produkcji przędzy zachowane w nielicznych egzemplarzach w Polsce i eksponowane w niewielu muzeach. Zgrzeblarka z Muzeum Opatówku pochodzi z fabryki pluszu i aksamitu w Kaliszu. Magiel to dość popularne w XX wieku urządzenie za pomocą którego wykonywano usługi dla ludności lub w różnych instytucjach. Gładzono nim przede wszystkim bieliznę, pościel, obrusy. W dawnych czasach zwracano bardzo dużą uwagę na czystość bieli i gładkość tkanin. Poddawany konserwacji magiel został pozyskany z dawnego Liceum Medycznego w Kaliszu. Fakt ten podkreśla znaczenie czystości w służbie zdrowia i świadczy o jej kulturze. Poza przewijarką pozostałe obiekty nie były dotychczas eksponowane, głównie z powodu braku powierzchni i złego ich stanu. Dostęp do nich był również bardzo utrudniony z powodu małych powierzchni magazynowych. Przechowywane one są w pomieszczeniach magazynowych, a tokarka i szlifierka obecnie pod plandekami na muzealnym dziedzińcu, gdyż na potrzeby remontu skrzydła zachodniego konieczne było zwolnienie części pomieszczeń magazynowych, które zaadoptowane zostały na tzw. wentylatornię w ramach remontu skrzydła zachodniego Muzeum w Opatówku. Dlatego tak niezbędna jest konieczność ich konserwacji i umieszczenia na salach ekspozycyjnych. Przywrócenie pełnej sprawności technicznej wymienionym obiektom ze względu na współczesne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy jest niemożliwe, dlatego zostaną one poddane konserwacji zachowawczej z zachowaniem i uwypukleniem cech znamionowych maszyn. Po konserwacji obiekty zostaną zdigitalizowane, a ich wizerunki przed i po konserwacji umieszczone na stronie internetowej muzeum.
Prace konserwatorskie nie mogą być zrealizowane przez muzeum, gdyż nie ma w nim pracowni konserwatorskiej. Wszystkie prace będą zlecane firmom zewnętrznym specjalizującym się w konserwacji.

Konserwacja w/w maszyn doprowadzi do udostępnienia ich na wystawach społeczeństwu. Jest to zgodne z misją i strategią działania Muzeum Historii Przemysłu. Jego misją jest zachowanie dla przyszłych pokoleń i upowszechnianie dziedzictwa przemysłowego i kultury. Wpisuje się w realizację celów strategicznych tj.: rozwijanie dostępności zbiorów oraz uczynienie Muzeum instytucją dobrze rozpoznawalną w Wielkopolsce i w Polsce.
W ramach zadania odbędzie się spotkanie promocyjne, podczas którego zostaną zaprezentowane efekty końcowe realizowanego zadania, czyli ukazanie za pomocą prezentacji multimedialnej przebiegu prac na 5 obiektach. Uczestnictwo w tej prezentacji będzie bezpłatne. Prezentacja będzie towarzyszyć otwarciu wystawy czasowej prezentowanej w muzeum.
Po zakończeniu konserwacji 5 obiektów trafi na wystawy stałe w Muzeum Historii Przemysłu. 1 do skrzydła wschodniego na wystawę "Zabytkowe maszyny dziewiarskie, pomocnicze, bonneterie, projekty dzianin ASP w Łodzi", 2 na hol w skrzydle zachodnim muzeum, 2 do "Magazynu studio". Dostęp do nich będzie zapewniony bezpłatnie w okresie trwałości projektu.

Planowane efekty realizacji zadania:
- przywrócenie obiektów do stanu umożliwiającego eksponowanie, opracowanie naukowe i odpowiednie przechowywanie,
- zabezpieczenie obiektów przed postępującą degradacją spowodowaną złym stanem zachowania,
- planowane udostępnienie obiektów szerokiej publiczności,
- przeprowadzenie digitalizacji maszyn co umożliwi umieszczenie ich na stronie internetowej muzeum i w mediach społecznościowych i popularyzację obiektów, a w przyszłości ( po zakupie programu komputerowego do ewidencji i opracowania zbiorów) w cyfrowym katalogu naukowym,
- wykorzystania zakonserwowanych niektórych obiektów do realizacji kolejnych zadań, tj.: stworzenia nowych ofert udostępniania muzeum zwiedzającym,
- poszerzenie oferty turystycznej, edukacyjnej, naukowej i kulturalnej Muzeum w Opatówku,
- wykorzystanie obiektów do promocji muzeum w Wielkopolsce, Polsce i poza granicami kraju,
- pozyskanie nowych miłośników i gości muzealnych.

Muzeum deklaruje, że w okresie trwałości projektu, czyli 3 lat od jego zakończenia wstęp na wystawy z poddanymi konserwacji obiektami oraz wszystkie wydarzenia z wykorzystaniem obiektów poddanych konserwacji będzie bezpłatny.

Muzeum deklaruje, ze udostępni w czasie trwania zadania i w okresie 6 miesięcy od zakończenia zadania na stronie internetowej www.muzeumopatowek.pl efekty zadania, czyli fotografie obiektów przed i po konserwacji wraz z ich opisami oraz informacją o dofinansowaniu przez MKiDN. Będą one dostępne bezpłatnie.
Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek