Aktualności

15 kwietnia 2023 Światowy Dzień Trzeźwości – WHO

[ 2023-04-14 ]

Co roku 15 kwietnia Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, aby przynajmniej w tym jednym dniu powstrzymać się od spożywania jakichkolwiek produktów alkoholowych. Chce tym samym zwrócić uwagę na problem alkoholizmu oraz zagrożeń zdrowotnych wynikających z nadużywania alkoholu. Według WHO alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Większe ryzyko niesie za sobą palenie tytoniu i nadciśnienie tętnicze. Ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek ze spożywaniem alkoholu.

Alkohol a także jego główny metabolit, aldehyd octowy, są bezpośrednio toksyczne i działają szkodliwie na niemal wszystkie tkanki i narządy. Wchodzą w bezpośrednie reakcje z fizjologicznymi substancjami w organizmie. Działanie pośrednie alkoholu polega na silnym wpływie na homeostazę ustroju poprzez działanie na układ wegetatywny, endokrynny, odpornościowy, gospodarkę wodno-elektrolitową, wchłanianie niezbędnych składników odżywczych itp. Toksyczne działanie alkoholu etylowego i produktów jego przemiany powoduje zmiany chorobowe w układach:

  • nerwowym: polineuropatia, zmiany zanikowe móżdżku i mózgu, zwyrodnienia w płatach czołowych, ubytek szarej substancji,
  • pokarmowym: przewlekłe stany zapalne błon śluzowych jamy ustnej, przełyku, żołądka i dwunastnicy, zaburzenia perystaltyki jelit oraz upośledzenie wchłaniania, stany zapalne trzustki i wątroby (stłuszczenie, zwłóknienie i marskość),
  • krążenia: nadciśnienie tętnicze, kardiomiopatia alkoholowa (zmiany zwyrodnieniowe włókien mięśnia sercowego, stłuszczenie i powiększenie serca,
  • oddechowym: przewlekłe zapalenie błony śluzowej tchawicy i oskrzeli. U osób nadużywających alkoholu 10-krotnie częściej występuje rak jamy ustnej, krtani oraz tchawicy,
  • moczowym: ostra niewydolność nerek, wzrost stężenia kwasu moczowego we krwi i związane z tym objawy dny moczanowej (zapalenie stawów spowodowane gromadzeniem się złogów moczanowych)
  • hormonalnym: nieprawidłowe wydzielanie testosteronu, zmniejszenie ruchliwości plemników i zniszczenie ich struktury. Hypogonadyzm i feminizacja u mężczyzn,                          u kobiet zaburzenia miesiączkowania, zanik jajników i maskulinizacja.

  Według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych co ósmy dorosły Polak nie pije w ogóle alkoholu. Kilkanaście procent dorosłych Polaków spożywa alkohol problemowo. Szacuje się, że w grupie tej znajduje się ok. 900 tys. osób uzależnionych oraz ponad 2 mln osób pijących alkohol ryzykownie lub szkodliwie. Większość pijących spożywa alkohol w sposób, który nie powoduje negatywnych konsekwencji dla nich i dla osób z ich otoczenia. Choć alkohol jest trucizną i z punktu widzenia toksykologii każda ilość wypitego alkoholu jest ryzykowna, to jednak w większości przypadków spożywanie małych dawek alkoholu nie pociąga za sobą widocznych szkód zdrowotnych i konsekwencji społecznych.

  Alkoholu nie powinni wcale pić:

• młodzi ludzie (ze względu na ryzyko poważnych zaburzeń rozwojowych),
• kobiety w ciąży i matki karmiące (z powodu ryzyka uszkodzenia płodu i negatywnego wpływu na zdrowie dziecka FAS),

• osoby chore, przyjmujące leki wchodzące w reakcje z alkoholem,

• wszyscy, którzy znajdują się w okolicznościach wykluczających picie (kierując pojazdami, przebywając w pracy, w szkole, itp.),

• osoby, którym szkodzi każda, nawet najmniejsza, ilość alkoholu.

 Źródło https://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie/szkody-zdrowotne

 

Ważne adresy, telefony 

pomoc@pomaranczowalinia.pl ,tel. 801 14 00 68 – strona internetowa i telefon. Informacje i konsultacje dla rodziców i młodzieży, którym picie alkoholu, zażywanie narkotyków lub inne zachowania o cechach uzależnienia utrudniają funkcjonowanie i porozumiewanie się ze sobą.

https://116111.pl/problemy/czym-jest-uzaleznienie,aid,105 tel. 116 118 – strona internetowa i telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.

http://www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa - wykaz placówek leczenia uzależnień – 

z podziałem na województwa.

https://spis.aa.org.pl/ – wykaz mityngów AA w poszczególnych regionach.

Osoby, u których nadużywanie alkoholu doprowadziło do powstania uzależnienia od alkoholu, potrzebują pomocy specjalistycznej oraz wsparcia samopomocowego w grupach AA. Taką pomoc mogą uzyskać zgłaszając się do:

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia MULTIMED

ul. Majkowska 13a, 62-800 Kalisz

Telefon: 62-501 86 18

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
ul. Lipowa 5 62-800 Kalisz

Telefon:62-76 720 57

Punkt Konsultacyjny

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

ul. Parkowa 1 62-860 Opatówek

każdy wtorek w godz. Od 12:00 do 16:00
Telefon 62-501 42 92

Stowarzyszenie Trzeźwościowe POMOCNA DŁOŃ w Opatówku

ul. Poprzeczna 2 62-860 Opatówek

Pierwszy czwartek miesiąca godzina 18:00

Email: kulepszemu@wp.pl


Grupa Wsparcia AA IDYLLA w Opatówku

ul. Poprzeczna 2 62-860 Opatówek

każda sobota godz. 18:00

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku

Pl. Wolności 18, 62-860 Opatówek pok. nr 4

Telefon: 62-76 18 425 wew. 21

plan posiedzeń komisji https://gopsopatowek.pl/gminna-komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych/

Czekają tu na Państwa profesjonaliści, od których uzyskacie Państwo fachową pomoc i wsparcie by zmienić swoje życie na lepsze – NA ŻYCIE W TRZEŹWOŚCI.

GKRPA w Opatówku


 

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek