Aktualności

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej Gminy Opatówek

[ 2018-08-13 ]
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm. ) zwołuję LXII sesję Rady Miejskiej Gminy Opatówek na dzień 20 sierpnia 2018 r. godz. 10.00. Miejsce obrad: Urząd Miejski Gminy Opatówek, sala nr 15.
Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Uchwalenie porządku obrad.
1. Przyjęcie protokołuNr LIV i Nr LXI.
2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2018-2026.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2018 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Opatówek.
8. Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Opatówek.
9. Projekt uchwały w sprawie: statutu sołectwa Borów.
10. Projekt uchwały w sprawie: statutu sołectwa Chełmce.
11. Projekt uchwały w sprawie: statutu sołectwa Cienia Druga.
12. Projekt uchwały w sprawie: statutu sołectwa Cienia Pierwsza.
13. Projekt uchwały w sprawie: statutu sołectwa Cienia Trzecia.
14. Projekt uchwały w sprawie: statutu sołectwa Cienia-Folwark.
15. Projekt uchwały w sprawie: statutu sołectwa Dębe-Kolonia.
16. Projekt uchwały w sprawie: statutu sołectwa Janików.
17. Projekt uchwały w sprawie: statutu sołectwa Józefów.
18. Projekt uchwały w sprawie: statutu sołectwa Kobierno.
19. Projekt uchwały w sprawie: statutu sołectwa Michałów Drugi.
20. Projekt uchwały w sprawie: statutu sołectwa Michałów Trzeci.
21. Projekt uchwały w sprawie: statutu sołectwa Nędzerzew.
22. Projekt uchwały w sprawie: statutu sołectwa Opatówek.
23. Projekt uchwały w sprawie: statutu sołectwa Porwity.
24. Projekt uchwały w sprawie: statutu sołectwa Rajsko.
25. Projekt uchwały w sprawie: statutu sołectwa Rożdżały.
26. Projekt uchwały w sprawie: statutu sołectwa Sierzchów.
27. Projekt uchwały w sprawie: statutu sołectwa Szałe.
28. Projekt uchwały w sprawie: statutu sołectwa Szulec.
29. Projekt uchwały w sprawie: statutu sołectwa Tłokinia Kościelna.
30. Projekt uchwały w sprawie: statutu sołectwa Tłokinia Mała.
31. Projekt uchwały w sprawie: statutu sołectwa Tłokinia Nowa.
32. Projekt uchwały w sprawie: statutu sołectwa Tłokinia Wielka.
33. Projekt uchwały w sprawie: statutu sołectwa Trojanów.
34. Projekt uchwały w sprawie: statutu sołectwa Warszew.
35. Projekt uchwały w sprawie: statutu sołectwa Zawady.
36. Projekt uchwały w sprawie: statutu sołectwa Zduny.

III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV. Wolne wnioski i informacje.
V. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Paweł Bąkowski


 

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek