Aktualności

PROGRAM PRIORYTETOWY "CIEPŁE MIESZKANIE" - II edycja

[ 2023-10-18 ]
Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że Gmina Opatówek przystąpi do II edycji programu Ciepłe Mieszkanie. Mieszkańców, zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania, zapraszamy do wypełnienia wstępnej deklaracji.

Deklaracje można składać do 10.11.2023 r. w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek, elektronicznie na adres
e-mail: sekretariat@opatowek.pl, a także za pomocą platformy Epuap.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Dla osób fizycznych: posiadających prawo własności, posiadających ograniczone prawa rzeczowe, najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Przedsięwzięciem dla Beneficjenta końcowego (osoba fizyczna)
jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na
paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
• zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku nr 1 do Programu albo
• podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane:
• modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u./instalacji gazowej;
• zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
• dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Dla wspólnot mieszkaniowych:
- w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych

Przedsięwzięciem dla Beneficjenta końcowego (wspólnota mieszkaniowa) jest:
a) Przedsięwzięcie obejmujące demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane:
• demontażu oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu ),
• zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• zakupu i montażu ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, (zawiera również demontaż),
• dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,
• zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

b) Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła, a obejmujące:
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
• zakup i montaż okien, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
• dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,
• zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

UWAGA!
• Ostateczny termin złożenia deklaracji: 10.11.2023 r. Deklaracje złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.

• Niniejszy dokument stanowi wyłącznie wyrażenie chęci przystąpienia do programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Warunkiem udzielenia dotacji dla mieszkańca będzie złożenie w późniejszym terminie wniosku na właściwym formularzu przekazanym przez Gminę Opatówek.

Deklaracje do pobrania znajdują się w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 [ 22 ] 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek