Aktualności

Profilaktyka -"Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej"

[ 2024-01-17 ]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku w I semestrze roku szkolnego 2023/2024 skoordynował realizację programu wychowawczo - profilaktycznego "Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej".

Warsztaty zostały przeprowadzone na terenie Szkół Podstawowych w Rajsku, Tłokini Wielkiej, Chełmcach w trzech grupach, w wymiarze 15 godzin dydaktycznych dla każdej grupy.

Zajęcia przeprowadziły Marlena Dryka, Bogumiła Włodarska, Paulina Piekarska, Marlena Dryka kadra pedagogiczna posiadająca uprawnienia do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”.

Cel główny: rozwijanie u uczniów w wieku 8-12 lat umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami, a także kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary w siebie.

Cele szczegółowe: budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny na podstawie świadomości własnych uczuć i potrzeb, uczenie koncentracji i uważnego, świadomego podejścia do otaczającej rzeczywistości, do siebie i do innych, kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji z innymi, rozwijanie kompetencji poznawczych i kreatywności.

Dbałość o zdrowie psychiczne uczniów jest równie ważne, jak ich sukcesy w nauce. Często to właśnie wewnętrzne rozterki i lęki uniemożliwiają dzieciom rozwijanie swoich talentów z emocjami i trudnościami.  

Program opiera się na założeniu, że ukształtowane na wczesnych etapach edukacji szkolnej umiejętności społeczne i emocjonalne, a także poczucie własnej wartości w znacznym stopniu mogą przyczynić się do zapewnienia zdrowia psychicznego, dobrostanu oraz osiągania sukcesów w szkole i w życiu. Najważniejsze w programie jest więc dążenie do rozwoju takich postaw i cech charakteru dzieci jak: uważność, ciekawość, wytrwałość, życzliwość, wdzięczność i optymizm. 

Efekty:

- redukcja stresu poprzez stosowanie ćwiczeń uważności,

- zbudowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i rozumienia innych,

- zmiana nastawienia dzięki umiejętności stosowania szyfru WPS (wydarzenie – przyczyna – skutek),

- dzieci wiedzą, jak należy się zdrowo odżywiać, utrzymują sprawność fizyczną, biorą odpowiedzialność za wypowiadane słowa, rozróżniają prawdę od kłamstwa, rozpoznają uczucia innych, dostrzegają dobro i szczęście w codzienny życiu, okazują wdzięczność, budują poczucie sprawczości i postawy odpowiedzialności za podejmowane działania, potrafią marzyć (wiedzą,                  że marzenia maja pozytywny wpływ na życie).

 

      Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023.

 

Galeria zdjęć:

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 [ 22 ] 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek