Aktualności

DODATEK OSŁONOWY

[ 2024-01-19 ]

W 2024r. dodatek osłonowy przysługuje na okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024r. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł ( gospodarstwo  domowe  jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca)
  2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500,00 zł na osobę ( gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące)
  3. W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny przekracza ww. kryteria, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dochód ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

- 228,80 zł dla gospodarstwa domowego  jednoosobowego

- 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

- 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

- 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej  ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art.27 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków ( Dz. U. z 2021r. poz. 554,1162 i 1243), wynosi rocznie:

- 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

- 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

- 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

- 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wnioski można składać:

  1. Papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatówku ul. Plac Wolności 18 lub za pośrednictwem poczty
  2. Elektronicznie w wykorzystaniem platformy ePUAP- wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Szczegółowe informacje  można uzyskać pod numerem telefonu /62/ 7617425; / 62/ 7618143 w czasie pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku w godzinach 7.30 – 15.30.

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek