Aktualności

Profilaktyka - Edukacja publiczna

[ 2024-03-12 ]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2024-2025 w ramach prowadzonejprofilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy, zakupił na 2024 r. prenumeratę czasopism profilaktyczno - edukacyjnych do wykorzystania przez placówki oświatowe, GOPS Opatówek, Komisariat Policji w Opatówku pt.:

- „Remedium”

- „Głos Pedagogiczny”

- „Niebieska Linia”

- „Newsweek Extra: Psychologia Dziecka – Psychologia Nastolatka”

dla celów profilaktycznych, prowadzonejprofilaktycznej działalności informacyjnej edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień,przeciwdziałania przemocy w rodzinie - na rzecz społeczności lokalnej, wzbogacenia zajęć dydaktycznych prowadzonych przez kadrę pedagogiczną, przedstawicieli Komisariatu Policji w Opatówku. Istotą tych publikacji jest zwiększenie świadomości u mieszkańców w odniesieniu do problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, przemocy w rodzinie, promocji zdrowego stylu życia bez nałogów.

GOPS Opatówek serdecznie zaprasza do skorzystania z materiałów edukacyjno -profilaktycznych, które udostępniane są przez: GOPS Opatówek, placówki oświatowe gminy Opatówek, Komisariat Policji w Opatówku.

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek