Aktualności

Podpisanie umowy na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych

[ 2024-04-24 ]

W dniu 24 kwietnia 2024r. została podpisana umowa na zadanie pn.: " Dostawa i montaż rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Opatówek na potrzeby własne obiektów gminnych.", pomiędzy  Konsorcjum firm Energynat Solutions,  Tadeusza Kościuszki 40A, 05-270 Marki (Lider) oraz Energynat spółka z o.o. Tadeusza Kościuszki 40A ,05-270 Marki, a Gminą Opatówek.

W podpisaniu umowy uczestniczyli: Sebastian Wardęcki Burmistrz Gminy Opatówek, Aldona Dobrach wz. Skarbnika Gminy, Wojciech Woźniak Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji, Krzysztof Kubasik Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji , Piotr Kęszka - Inspektor nadzoru.

Celem przedmiotowej inwestycji jest przede wszystkim rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) na obszarze Gminy Opatówek w zakresie budowy kilkunastu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) - celem osiągnięcia w przyszłości samowystarczalności energetycznej oraz wdrożenia modelu auto-konsumpcji energii. Model auto-konsumpcji energii elektrycznej polegać będzie na rozliczeniu energii wprowadzonej do sieci jako nadwyżka (w wielu punktach poboru) z energią pobieraną w innych punktach poboru (PPE), a umiejscowionych również na obszarze terytorialnym Gminy Opatówek. Poza tym wskazane rozwiązanie inwestycyjne przyczyni się bezpośrednio do znacznego ograniczenia kosztów ponoszonych w rozliczeniach za energię elektryczną, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatówek. Przedmiot inwestycji będzie obejmował dostawę i montaż oraz uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy wszystkich źródeł wytwórczych (PV) do 520,00 kWp na terenie Gminy Opatówek wraz z usługą bilansowania nadwyżek energii na potrzebny własne obiektów gminnych.

Kwota umowy wynosi:  1 771 353.77 zł brutto

Dofinansowanie z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH: 95% wartości inwestycji.

 

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek