Aktualności

Informacja

[ 2018-10-01 ]
W związku ze zbliżającymi się wyborami do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Burmistrz Gminy Opatówek przekazuje informację.
Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w wyborach, które zostały zarządzone. Spis wyborców sporządza się w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek, parter pok. Nr 8 w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałek od 8:00 - 16:00, od wtorku do piątku od 7:30 - 15:30.

Wyborcy przysługuje prawo wglądu do spisu wyborczego celem potwierdzenia ujęcia w danym spisie. Czynności tej można dokonać pomiędzy 1-15 października 2018 r., czyli między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy złożony w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek, parter pok. nr 8. Udostepnienie spisu wyborców następuje poprzez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje wspisie albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek