Aktualności

Szkolenie dla kadry pedagogicznej

[ 2018-12-05 ]
''Używki narkotyki, dopalacze'' - pod takim hasłem, 29.11.2018 r. odbyło się szkolenie dla kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej. Szkolenie zrealizowano w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na rok 2018.
Szkolenie zrealizował Progres - Instytut Rozwoju i Edukacji Borkowski Kamil. Zajęcia edukacyjne poprowadził Piotr Jóźwiak pedagog, trener, profilaktyk ds. problemów społecznych. Szkolenie miało na celu poszerzenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji przy twórczym wykorzystaniu drzemiącego potencjału uczestników. Dzięki zastosowaniu aktywnych form pracy nauczyciele posiadali możliwość brania czynnego udziału w szkoleniu. Głównym założeniem szkolenia profilaktycznego było uświadomienie rzeczywistej skali problemu oraz sposobów na nawiązanie i utrzymanie prawidłowej komunikacji na linii dziecko/ młodzież - osoba dorosła.

W programie szkolenia podjęto następujące zagadnienia:
- problematyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w ujęciu globalnym i lokalnym wprowadzenie w tematykę
- proces uzależnienia - specyfika, mechanizmy działania, zespół uzależnienia
- przyczyny i skutki sięgania przez młodzież po środki odurzające
- diagnoza problemu uzależnienia: objawy specyficzne i niespecyficzne (głód, utrata kontroli, zmiana tolerancji na daną substancję, zespół abstynencyjny i in.), sygnały wskazujące na zażywanie, maskowanie, oszukiwanie, uzależnienie, slang młodzieżowy, akcesoria niezbędne przy stosowaniu danej używki - omówienie i prezentacja konkretnych przykładów
- mechanizm uzależnienia
- profilaktyka zachowań: pierwszy kontakt z osobą "pod wpływem" - symulacje rozmów, wskazówki
- skuteczne porady, najnowsze metody pracy, zasady postępowania na linii: nauczyciel - rodzic, szkoła - inna instytucja
- instytucje i ośrodki pomocowe - czyli gdzie ma się zgłosić osoba nieletnia dotknięta uzależnieniem lub dorosły - współuzależniony.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa szczególne wyrazy podziękowania
Pani Teresie Kobierskiej dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej za umożliwienie przeprowadzenia szkolenia.

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 [ 22 ] 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek