Aktualności

Konferencja ''Dwa lata z Rodziną 500+''

[ 2018-03-26 ]
22 marca 2018 r. z inicjatywy Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej odbyła się konferencja pt. ''Dwa lata z Rodziną 500+''
W spotkaniu w MRPiPS w Warszawie udział wzięli m.in. Wojewoda Wielkopolski Marlena Maląg oraz samorządowcy z województwa wielkopolskiego, w tym z powiatu kaliskiego Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic oraz Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht.

Konferencja miała na celu podsumowanie dwóch lat programu Rodzina 500+ oraz wymianę doświadczeń i uwag, co do tego rządowego programu. Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg w swoim wystąpieniu szczególnie podkreśliła zaangażowanie samorządów w realizację programu, a także przedstawiła realizowany przez Województwo Wielkopolskie program ''Województwo Wielkopolskie Przyjazne Rodzinie''. Jednym z laureatów tegoż programu była Gmina Opatówek, która otrzymała stosowane wyróżnienie. Gmina Opatówek została dostrzeżona za działalność placówki wsparcia dziennego - Świetlicy Środowiskowej ''Słoneczko'', działalność edukacyjną tj. rozwój oświaty gminnej (w tym bazy materialnej), rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej (boiska sportowe, place zabaw itp.) oraz wyjątkową na region Wielkopolski budowę przedszkola. Gmina Opatówek na w/w działania zarówno inwestycyjne jak i tzw. w kapitał ludzki w ostatnich kilkunastu latach przeznaczyła kilkadziesiąt milionów złotych.

W konferencji uczestniczyli liczni prelegenci, którzy przedstawili trzy główne bloki tematyczne, tj. wpływ programu Rodzina 500+ na sytuację materialną rodzin - zauważono znaczne zmiejszenie ubóstwa, szczególnie finansowego; rozważane jest także tzw. łączone wsparcie rodzin, czyli dochodowe oraz usługowe, program przyniósł ewidentną poprawę bytową rodzin. Wpływ programu Rodzina 500+ na sytuację demograficzną - podkreślono, iż rządowy program wzmacnia pozytywne trendy w polskich rodzinach, odnotowano wzrost liczby urodzeń, np. w roku 2016 było to 382 tys. urodzeń, a w roku 2017 403 tys. urodzeń. Wpływ programu Rodzina 500+ na jakość życia rodzin, inwestycja w kapitał ludzki - program jest pozytywnie postrzegany przez blisko 77% respondentów (badanie CBOS marzec 2018 roku), zauważa się wzrost szacunku dla rodzin, następuje niemal likwidacja stygmatyzowania i mitów, co do rodzin wielodzietnych; poprawa postrzegania rodziny, jako najważniejszej jednostki w naszym życiu i najdoskonalszej inwestycji w państwie.

Po zakończeniu konferencji odbyło się spotkanie m.in. z Minister Elżbietą Rafalską oraz innymi uczestnikami, podczas którego przeprowadzono kuluarowe dyskusje.

W tym samym dniu grupa samorządowców z Województwa Wielkopolskiego na czele z Wicewojewodą Marleną Maląg odbyła spotkanie robocze w Ministerstwie Rozwoju, które było okazją do wymiany doświadczeń i uwag na temat planowanych działań i nowych programów rządowych skierowanych także do samorządów.

Galeria zdjęć:

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 [ 22 ] 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek