Aktualności

''Spójrz inaczej na agresję''

[ 2018-12-20 ]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Opatówek na 2018 rok w miesiącach październiku, listopadzie i grudniu br. skoordynował realizację programu zajęć wychowawczo - profilaktycznych ''Spójrz inaczej na agresję''.
Warsztaty zostały przeprowadzone na terenie Szkół Podstawowych w Tłokini Wielkiej, Rajsku, Chełmcach dla VI, VII klas, w wymiarze 12 godzin dydaktycznych dla każdej grupy. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 60 osób. Warsztaty przeprowadziły: Anna Macniak, Urszula Borwik, Ewa Cichorek, Katarzyna Galik - kadra pedagogiczna posiadająca uprawnienia do realizacji programu zajęć wychowawczo - profilaktycznych "SPÓJRZ INACZEJ NA AGRESJĘ".

Program "Spójrz inaczej na agresję", pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne, od ponad 17 lat jest wprowadzany w wielu szkołach podstawowych, gimnazjach i świetlicach socjoterapeutycznych w Polsce. Stanowi profilaktykę dotyczącą całego procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży. Uczy rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny sposób, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgać po środki uzależniające.

Uczniowie dowiedzieli się, że złość to uczucie, którego wyrażanie sprawia ludziom wiele kłopotów. Zwrócili uwagę, że w niektórych sytuacjach często powielają zachowania osób ze swojego środowiska. Poznali inne możliwości wyrażania swojej złości, nie krzywdząc drugich. Uświadomili sobie, że przezywanie, poniżanie, dokuczanie to też formy agresji. Poznali etapy powstawania agresji. Istotą warsztatów było uświadomienie młodzieży, że jeżeli często mamy styczność z zachowaniami agresywnymi, to coraz mniej umiemy współczuć osobie, która doświadcza przemocy i sami stajemy się agresorami, albowiem zachowań agresywnych można się nauczyć. Uczniowie uświadomili sobie także, że naciski rówieśników mogą w znacznym stopniu wpłynąć na stosowanie przemocy. Uczestników cechował wysoki stopień zaangażowania podczas prowadzonych zajęć. Chętnie i aktywnie uczestniczyli w warsztatach, podejmowali konstruktywne dyskusje i poszukiwali rozwiązań symulowanych sytuacji problemowych. Młodzież zbudowała i spisała strategię przeciwdziałania przemocy w klasie i szkole.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa szczególne wyrazy podziękowania Pani Teresie Kobierskiej - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej, Pani Honoracie Wolniaczyk - dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rajsku, Panu Tomaszowi Mikuckiemu - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chełmcach za umożliwienie przeprowadzenia zajęć dla młodzieży.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na 2018 rok.
Galeria zdjęć:

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 [ 22 ] 23
24 25 26 27 28 29 [ 30 ]
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek