Aktualności

Zmiana stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych

[ 2018-03-21 ]
Pomimo dwukrotnie przeprowadzonego postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie udało się utrzymać opłat na dotychczasowym poziomie, który obowiązuje od 2013 roku.
Na terenie naszej gminy obowiązywały jedne z najniższych stawek w powiecie kaliskim. Zauważyć należy także, że w ciągu tego okresu zwiększała się częstotliwość odbioru odpadów, natomiast cena pozostawała na tym samym poziomie (odbiór co 2 tygodnie odpadów zmieszanych, odbiór co 2 tygodnie odpadów bio, odbiór 1 raz w miesiącu odpadów selektywnie zebranych - przy możliwości wystawienia dowolnej ilości selektywnie zebranych odpadów, odbiór co pół roku odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci sprzed nieruchomości).

Obowiązujący system gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z założeniami ustawodawcy oparty ma być na zasadzie samofinansowania (samobilansowania). W konsekwencji na systemie gospodarki odpadami komunalnymi gmina nie może zarabiać (przeznaczać nadwyżki środków na cele niezwiązane z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi), jak i nie może go dofinansowywać z innych źródeł „ogólnego budżetu gminy" (ze środków pochodzących co do zasady z innych źródeł aniżeli opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) obsługi administracyjnej tego systemu,
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym Rada Miejska Gminy Opatówek na sesji w dniu 15 marca 2018 roku zobligowana była uchwalić nowe stawki opłat, które od 1 kwietnia będą wyglądały następująco:
- 10,00 zł za osobę na miesiąc w przypadku zbiórki odpadów w sposób
selektywny,
- 15,00 zł za osobę na miesiąc w przypadku zbiórki odpadów w sposób
nieselektywny.

Opłata za II kwartał 2018 roku powinna być uiszczona w nowej stawce do 31 maja 2018 roku.

Mieszkańcy, którzy uiścili opłatę za odpady z góry za cały 2018 rok, zobligowani są dopłacić różnicę w ustalonych terminach rat, bez dodatkowego wezwania.

Opłatę należy uiszczać na rzecz Gminy Opatówek w kasie urzędu bądź na poniższe konto bankowe Gminy: Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział Opatówek Nr konta 43 8404 0006 2004 0014 4964 0001.

Terminy płatności:
- za II kwartał 2018 roku - do 31 maja 2018 roku
- za III kwartał 2018 roku - do 31 sierpnia 2018 roku
- za IV kwartał 2018 roku - do 30 listopada 2018 roku

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek