Aktualności

Nowe zadania dla gminy oraz GKRPA

[ 2019-02-11 ]
W dniu 08.02.2019 r. odbyło się szkolenie pt. "Nowe zadania dla gminy oraz GKRPA w Kontekście znowelizowanych w 2018 roku ustaw".
Zajęcia edukacyjne zrealizowała Wielkopolska Fundacja ETOH. Szkolenie poprowadziła dr Teresa Kobrzyńska – członek zespołu ekspertów do spraw programów lokalnych i regionalnych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, specjalista w zakresie profilaktyki uzależnień, wieloletni wykładowca w omawianej tematyce. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele GKRPA w Opatówku.

Szkolenie dotyczyło wprowadzonych w 2018 roku podstaw prawnych działania GKRPA:
- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawa Prawo przedsiębiorców,
- ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
- realizacja i finansowanie,
- sporne kwestie,
- wyniki kontroli NIK, wyroki NSA, WSA.
Przesłanki do wypełnienia Niebieskiej Karty przez członka komisji.
Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego – aktualne regulacje prawne:
- etapy postępowania oraz niezbędna dokumentacja,
- analiza przykładów wniosków wskazanych przez komisję,
- nowa przesłanka do uruchomienia procedury,
- upoważnienie dla gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych do przetwarzania danych osobowych,
- zachowanie zasady poufności działania w tym zakresie.
Informacja o kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych wg. obowiązującej od marca 2018 roku ustawy Prawo przedsiębiorców:
- problematyczne kwestie dot. planowania kontroli,
- analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej,
- grupy ryzyka kontroli.

Szkolenie zrealizowano w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opatówek na rok 2019.

 

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 [ 22 ] 23
24 25 26 27 28 29 [ 30 ]
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek