Aktualności

Młodzież zapobiega pożarom

[ 2019-03-04 ]
Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ''Młodzież Zapobiega Pożarom'' odbyły się w sobotę, 2 marca br. w Szkole Podstawowej w Opatówku. Turniej zorganizowany został przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opatówku i Urząd Miejski Gminy Opatówek.
Do eliminacji zgłoszono 24 uczestników reprezentujących Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Opatówek. Inauguracji turnieju dokonał Przewodniczący Komisji d/s Młodzieży ZOG ZOSP RP dh Henryk Łazarek, który przywitał obecnych, m.in. dh Bogdana Marszała, dh Stanisława Barana, dh Krzysztofa Dziedzica, dh Edwarda Bilskiego, dyrektora szkoły Podstawowej Mateusza Przyjaznego oraz wszystkich uczestników. Omówił zasady turnieju, a także przedstawił członków tegorocznej komisji, w skład której wchodzili: dh Damian Jakóbczak, dh Marcela Niemczyk, dh Agnieszka Rogozińska, dh Natalia Rogozińska oraz dh Monika Bach. Następnie głos zabrał Sekretarz Gminy Opatówek - dh Krzysztof Dziedzic, który życzył uczestnikom osiągnięcia, jak najlepszych wyników w turnieju.


Młodzież rywalizowała w dwóch etapach: pisemnym i ustnym. W części pisemnej należało rozwiązać test, a w ustnej, odpowiedzieć na pytania z zakresu pożarnictwa oraz wykazać się znajomością sprzętu pożarniczego i zasad udzielania pierwszej pomocy. Tuż po godzinie 9:00 rozpoczęto eliminacje pisemne. Uczestnicy otrzymali test składający się z 30 do 40 pytań (zależnie od grupy wiekowej), na rozwiązanie którego przewidziano 40 minut. Zakres tematyczny turnieju obejmował wiedzę z takich dziedzin jak: historia pożarnictwa, procesy fizykochemiczne, sprzęt i wyposażenie straży pożarnych, organizacja działań ratowniczych, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz pomoc przedmedycznej. Organizatorzy turnieju przygotowali dla uczestników i opiekunów słodki poczęstunek regeneracyjny.

Do ścisłego finału zakwalifikowało się od 3 do 6 uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskali największą liczbę punktów w teście pisemnym.

Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:
I grupa wiekowa:
- 1 miejsce - Anna Karwacka, OSP w Tłokini Wielkiej
- 2 miejsce - Krzysztof Piekarski, OSP Rajsko
- 3 miejsce - Bartosz Janik, OSP w Tłokini wielkiej
II grupa wiekowa:
- 1 miejsce - Kacper Knop, OSP Chełmce
- 2 miejsce - Anna Śnieguła, OSP w Tłokini Wielkiej
- 3 miejsce - Alicja Leń, OSP Opatówek
III grupa wiekowa:
- 1 miejsce - Ewa Sobczak, OSP w Tłokini Wielkiej
- 2 miejsce - Michał Pawelec, OSP Sierzchów
- 3 miejsce - Martyna Dziedzic, OSP Sierzchów

dh Damian Jakóbczak w ramach zapoznawania młodzieży z nowinkami technicznymi w OSP zaprezentował działanie kamery termowizyjnej, która coraz częściej jest na wyposażeniu strażaka. Kamery termowizyjne reagują na temperaturę wytwarzaną przez niemal każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego, które jest źródłem promieniowania podczerwonego, a jego intensywność zależy od temperatury i cech powierzchni danego ciała. Taki poziom promieniowania emitowany jest przez każde ciało fizyczne o temperaturze większej od 0o K, czyli praktycznie przez wszystko, co znajduje się na Ziemi (na przykład człowiek emituje promieniowanie o temperaturze ok. 300o K). Urządzenie to zwiększa bezpieczeństwo strażaków podczas prowadzonych akcji ratowniczo - gaśniczych.

Zdobywcom poszczególnych miejsc dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczyli: dh Bogdan Marszał, dh Henryk Łazarek, dh Stanisław Baran. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w eliminacjach gminnych Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w każdej z kategorii wiekowej, będą reprezentować gminę Opatówek podczas eliminacji powiatowych OTWP.

Organizatorzy i uczestnicy turnieju składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w organizacji i sprawnym przebiegu eliminacji, w szczególności: władzom samorządowym gminy Opatówek, dyrekcji Szkoły Podstawowej w Opatówku oraz pracownikom szkoły. Szczególne podziękowania należą się druhnom i druhom z OSP w Chełmcach, Rajsku, Sierzchowie, Tłokini Wielkiej, Opatówku oraz nauczycielom przygotowującym zawodników, za czas poświęcony na pracę z młodzieżą, która przyniosła owoce w postaci miejsc na podium.

Dziękujemy również członkom tegorocznego jury za przygotowanie testów oraz sprawne przeprowadzenie turnieju. Zawodnikom, którzy będą reprezentować gminę Opatówek w eliminacjach powiatowych życzymy zajęcia, jak najlepszych miejsc.

Galeria zdjęć:

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 [ 22 ] 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek