Aktualności

Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży

[ 2018-04-06 ]
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku zachęca do udziału w projekcie ''Moja przygoda w Muzeum'', który skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat.
Uczestnicy Projektu powinni poznać zbiory określonego muzeum lub galerii. Wykonać jedną lub więcej prac z zakresu sztuk wizualnych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności danej instytucji. Uczestnik Projektu powinien zatem dokonać wyboru, co z obszaru realizacji Projektu wywarło na nim największe wrażenie
i przedstawić to w swojej wizji artystycznej.

Obszarem realizacji Projektu mogą być: muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne i inne, a także muzea na otwartym powietrzu oraz galerie sztuki, jak również ekspozycje o charakterze muzealnym prezentowane w innej, niż muzealna, przestrzeni wystawienniczej. Z obszaru realizacji Projektu wyłączone są muzea martyrologiczne. Uczestnicy mogą realizować projekty artystyczne w ramach zajęć szkolnych, lub zajęć w instytucjach i ośrodkach kultury.

Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film) jest dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w instytucji, którą wymieniono powyżej, jako obszar realizacji Projektu.

Akceptowane prace:
- prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in.) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać)
- formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50x50 cm.
- grafika komputerowa - wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
- multimedia – płyta CD/DVD (filmy maks. do 3 min, nagrane w formacie MPEG-4)

Prace muszą zawierać podane bardzo czytelnie informacje:
- pełne imię i nazwisko autora pracy
- dokładny wiek autora pracy
- tytuł pracy
- nazwę i adres szkoły bądź instytucji
- pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego

Uwaga! Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą brały udziału w Projekcie!!!

Uwagi organizatora:
- nadesłane prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami, m. in. nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących Projekt oraz na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Toruniu);
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia zaistniałe podczas transportu prac;
- prac nie wolno podklejać ani oprawiać;
- prace plastyczne wykonane z materiałów mogących być zagrożeniem dla ludzi lub zbiorów muzealnych nie kwalifikują się do Projektu;
- zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator;

Prace winny być przesłane do 11 maja 2018 r. na adres:
Muzeum Historii Przemysłu
ul. Kościelna 1
62-860 Opatówek

tel. (062) 761-80-54 wew. 22; 62 761-86-26; fax. (062) 761-80-78,
www.muzeum.opatowek.pl

Muzeum w Opatówku oceni i nagrodzi najlepsze prace w pięciu kategoriach wiekowych:
5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat oraz kategorii osób z niepełnosprawnością intelektualną (do 25 roku życia). Muzeum w Opatówku zorganizuje uroczyste wręczenie nagród i wystawę pokonkursową, na której wyeksponuje wszystkie nadesłane prace pod warunkiem przesłania odpowiedniej ich liczby. W razie nadesłania do MHP zbyt małej liczby prac, muzeum prześle wszystkie od razu na etap międzynarodowy do Torunia.

Eliminacje międzynarodowe w Toruniu odbędą się na początku lipca br. Ogólnopolskie Jury ocenia prace w czterech grupach wiekowych: 5-9 lat; 10-12 lat; 13-15 lat; 16-18 lat oraz kategorii osób z niepełnosprawnością intelektualną (do 25 roku życia).

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek