Aktualności

Informacja dot. świadczeń pomocowych

[ 2019-07-01 ]
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)
Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Nie ma znaczenia sytuacja finansowa rodziny. Nowy okres świadczeniowy Rodzina 500+ trwa od 1 lipca 2019r. aż do 31 maja 2021r. Oznacza to, że rodzice nie będą musieli składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020r.

Wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatówku:
1. od 1 lipca 2019r. drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, bankowości
    elektronicznej, platformy PUE ZUS
2. od 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjną (papierową) osobiście w GOPS lub za pośrednictwem poczty

Druki wniosków można pobrać od 1 sierpnia 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej Gminy Opatówek: www.opatowek.pl

Jeżeli osoba złoży wniosek w lipcu, sierpniu lub wrześniu - prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od dnia 1 lipca 2019r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 października tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)
Program "Dobry Start" to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie "Dobry Start" nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz na dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Wnioski w sprawie świadczenia "Dobry Start" będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatówku:
1. od 1 lipca 2019r. do 30 listopada 2019r. drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl
    oraz bankowości elektronicznej.
2. od 1 sierpnia 2019r. do 30 listopada 2019r. drogą tradycyjną (papierową) osobiście w GOPS
    lub za pośrednictwem poczty.

Druki wniosków można pobrać od 1 sierpnia 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej Gminy Opatówek: www.opatowek.pl

Informujemy, że złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września 2019r. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku, listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Wnioski w sprawie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się od dnia 1 listopada 2019r. będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatówku:
1. od 1 lipca 2019r. drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości
    elektronicznej
2. od 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjną (papierową) osobiście w GOPS lub za pośrednictwem poczty

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń
  następuje do dnia 30 listopada
- od dnia 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata
  przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia
- od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata
  przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Druki wniosków można pobrać od 1 sierpnia 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej Gminy Opatówek: www.opatowek.pl

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Wnioski w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2019r. będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatówku:
1. od 1 lipca 2019r. drogą elektroniczną za pomocą portalu informacyjno - usługowego emp@tia - zakładka
    eWnioski
2. od 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjną (papierową) osobiście w GOPS lub za pośrednictwem poczty

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata
  przysługujących świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października
- od dnia 1 września do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata
  przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada
- od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego 31 grudnia
- od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego 31 stycznia następnego roku
- od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
  alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego
  roku

Druki wniosków można pobrać od 1 sierpnia 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej Gminy Opatówek: www.opatowek.pl

KARTA DUŻEJ RODZINY
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów min. branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 [ 22 ] 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek