Aktualności

Projekt ''GraduatON''

[ 2019-07-19 ]
Międzynarodowa Fundacja ''Reaxum'' stara się zacierać różnice i dysproporcje w dostępie do wiedzy, nauki i pracy dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych, pozbawionych równych szans życiowych. Fundacja realizuje projekt pn. ''GraduatON'' współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:
- są absolwentami szkoły wyższejlub są na ostatnim roku studiów wyższych;
- posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
- na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:
- wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
- wsparcie psychologa/coach’a kariery;
- atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
- autoprezentacja
- organizacja czasu pracy
- cele, reguły, konsekwencje
- komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
- praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
- szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników
- wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
- płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
- wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:
- profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
- wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczasorganizowanych wsparć;
- materiałów szkoleniowych;
- wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
- zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
- dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:
telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu
więcej informacji pod adresem www.reaxum.eu

Tekst: Fundacja ''Reaxum''

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 [ 22 ] 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek