Aktualności

Kolejne wsparcie dla Powiatu Kaliskiego

[ 2019-07-23 ]
Gmina Opatówek wspomoże finansowo Powiat Kaliski przy budowie ścieżek rowerowych - taką decyzję jednogłośnie podjęli radni w czasie sesji Rady Miejskiej Gminy Opatówek. Ponad 500 tys. zł z budżetu gminy Opatówek trafi do Powiatu Kaliskiego.
Gmina Opatówek udzieliła pomocy finansowej na realizację następujących zadań:
- ''Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/ parkingów P&R i B&R samoobsługowymi stacjami/ punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4626P na odcinku Opatówek - Trojanów - zadanie nr 5 ". Całkowita wartość inwestycji to 1 540 554,89 zł, 85% kosztów kwalifikowanych stanowi dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, środki stanowiące wkład Powiatu Kaliskiego 233 064,04 zł, a dotacja celowa pochodząca z gminy Opatówek to 233 064,04 zł.

- ''Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Tłokinia Kościelna - Rożdżały - zadanie nr 6''. Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco: koszt inwestycji - 1 254 099,02 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014 - 2020 - 85% kosztów kwalifikowalnych, wkład Powiatu Kaliskiego - 260 935,20 zł, pomoc finansowa ze strony gminy Opatówek - 260 935,20 zł.

- ''Przebudowa drogi powiatowej nr 48728 P na odcinku Opatówek - Cienia Pierwsza w zakresie poszerzenia jezdni''. Dofinansowanie pochodzące z budżetu gminy Opatówek na realizację tego zadania wynosi 32 498,00 zł.

Zaangażowanie gminy Opatówek w realizację w/w inwestycji nie pozostaje bez znaczenia. Dzięki udzielonej pomocy finansowej możliwe będzie polepszenie stanu infrastruktury niezbędnej do uprawiania turystyki rowerowej, a także wdrożenie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo rowerzystów, nie tylko z terenu gminy Opatówek, ale i z całego powiatu kaliskiego i okolic.

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 [ 22 ] 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek