Aktualności

Komunikat Nadleśnictwa Kalisz

[ 2019-08-16 ]
Nadleśnictwo Kalisz na podstawie bieżącej lustracji lasów nadzorowanych i obserwacji drzewostanów, ponownie uprzejmie informuje o narastającym zagrożeniu drzewostanów ze strony szkodników wtórnych na drzewach osłabionych, uszkodzonych i chorych.
Drzewa zamierają, co doprowadza do masowego, niekontrolowanego wydzielania się posuszu. Szkodniki wtórne (kornik ostrozębny) opanowują również drzewa ścięte, pozostałości zrębowe (wierzchołki, gałęzie, opadła gruba kora) oraz powalone (złomy i wywroty) powstałe na skutek działania silnych wiatrów lub okiści.

W związku z obecnym nasilającym się problemem gradacyjnego pojawu kornika ostrozębnego Nadleśnictwo Kalisz, informuje właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o obowiązku wykonywania regularnego monitoringu swojego lasu w celu zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających się organizmów szkodliwych w lesie. Jest to obowiązek zapewnienia powszechnej ochrony lasów oraz trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, który wynika z art. 9 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 13 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o lasach.

W celu uzyskania pełnego obrazu stanu sanitarnego własnego lasu, należy dokonywać jego bieżącego obchodu i kontroli. Należy zwracać szczególną uwagę na ilość drzew zamarłych (brak koron - drzewa bez igieł, opadająca kora lub jej brak), zamierających (przebarwienia igliwia - rude, żółknące, seledynowe, trociny brązowe lub białe wokół szyi korzeniowej pnia, praca dzięciołów). Liczba takich drzew powinna być odnotowana, co pozwoli ustalić rozmiar występowania. Najważniejsze szkodniki wtórne sosny to: kornik ostrozębny i szcześciozębny, cetyniec większy i mniejszy, przypłaszczek granatek, tycz cieśla oraz żerdzianka sosnówka. Najważniejsze szkodniki wtórne świerka to: kornik drukarz i rytownik pospolity. Zwalczanie szkodników wtórnych prowadzi się poprzez usuwanie drzew zamarłych i zamierających oraz bieżącym usuwaniu złomów i wywrotów oraz wywóz w możliwie najszybszym terminie pozyskane drewno.

Obecność takich drzew należy zgłosić niezwłocznie do Nadleśnictwa Kalisz, pod numerem telefonu 696419763, w celu określenia gatunku szkodnika, ustalenia miejsc liczniejszego występowania szkodników wtórnych oraz otrzymania szczegółowych wytycznych dalszego postępowania

Przypominamy także o obowiązku usuwania z terenu swojego lasu, wszelkiego rodzaju śmieci oraz zabezpieczenie powstałych pożarzysk, co jest obowiązkiem określonym w ustawie o lasach art. 13.1.3 - pielęgnowania i ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z ustawą o lasach, za stan lasu odpowiada właściciel.

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek